Överförmyndarnämnden – blanketter

 Anmälan till ÖF, gm – förvaltare – PDF-fil

  Ansökan om uttag, förmyndare – PDF-fil

  Ansökan om uttag, god man vuxen – PDF-fil

  Ansökan om försäljning av fastighet, huvudman – PDF-fil

  Ansökan om försäljning av fastighet, omyndig – PDF-fil

  Ansökan om inköp av fastighet, huvudman – PDF-fil

  Ansökan om inköp av fastighet, omyndig – PDF-fil

 Förteckning över egendom – PDF-fil

  Redogörelse ensamkommande barn – PDF-fil

  Redogörelse extra arvode ensamkommande barn – PDF-fil

  Sluträkning ensamkommande barn – PDF-fil

  Årsredogörelse – PDF-fil

  Årsöversikt – PDF-fil

  Årsräkning / Sluträkning barn och vuxna – PDF

  Info om bilagor vid försäljning av fastighet – PDF-fil

  Checklista vuxna sluträkning – PDF-fil

  Checklista barn sluträkning – PDF-fil

  Checklista vuxna årsräkning – PDF

  Checklista barn sluträkning – PDF-fil

  Checklista barn årsräkning forordnad – PDF-fil

  Checklista barn årsräkning förmyndare – PDF-fil

 

Relaterat: Kontaktuppgifter, Öppettider och Webbsida för: Överförmyndarnämnden – blanketter

Datum för publicering | ändrad: 2017-06-19 | skapad: 2014-12-11
Webbredaktör: Johanna Callenryd | johanna.callenryd@nybro.se
Id: inlägg: 2405 - kategori: 13

Blanketter

  Kultur - Blanketter

Här hittar du de aktuella blanketter och dokument som rör kulturområdet i kommunen. Ateljéhus Pukeberg - blankett för ansökan - [...]

  Miljö och hälsa - Blanketter

Här hittar du blanketter som gäller för miljö och hälsa. Miljö Bekämpningsmedel Ansökan-anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel - PDF-fil [...]

  Äldreomsorg - Blanketter

Ansökan bistånd enl SOL - PDF (343 kB) Hur man överklagar hos förvaltningsrätten - PDF-fil (24 kB) Inkomstuppgift 2017 - [...]