Miljö och hälsa – Blanketter

Viktigt angående ifyllnadsbara blanketter

Observera att i vissa äldre webbläsare måste du först spara ner blanketten på din dator innan du kan redigera och skriva ut den.

1. Klicka på länken till valt blankett
2. Spara ner blanketten till din dator innan du fyller i den
3. Öppna den sparade blanketten från din dator
4. Fyll i blanketten och skriv ut

Här hittar du blanketter som gäller för miljö och hälsa.

Miljö

Bekämpningsmedel

  Ansökan-anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel – PDF-fil (369 kB)

Cisterner

  Anmälan om att oljecistern tagits ur bruk – PDF-fil (30 kB)

Enskilt avlopp

  Ansökan – anmälan om inrättande av avloppsanordning – PDF (552 KB)

  Entreprenörsrapport – PDF (397 KB)

  Ansökan om installation av mulltoa – PDF (28 KB)

Förorenat område

  Anmälan om efterbehandling av förorenat område – PDF-fil (179 kB)

  Anmälan om att använda avfall i anläggningsändamål – PDF (427 kB)

Köldmedier

  Anmälan om installation eller konventering av köldmedieaggregat – PDF-fil (224 kB)

PCB

  Inventering av PCB i byggnad – PDF (426 kB)

 Åtgärdsplan för sanering av PCB – PDF-fil (14 kB)

  Anmälan om sanering av PCB – PDF (287 kB)

 Slutrapport efter sanering – PDF (583 kB)

Täkter

  Anmälan om husbehovstäkt eller sidotag vid vägbyggnad – PDF-fil (389 kB)

Verksamheter med miljöpåverkan

  Anmälan om miljöfarlig verksamhet – PDF (443 KB)

Värmepumpsanläggning

  Ansökan, anmälan om värmepumpsanläggning – PDF (321 KB)

Spridning av gödsel

  Ansökan om undantag från vinterspridningsförbudet – PDF (389 KB)

Hälsa

Anmälningspliktiga lokaler

  Anmälan om hälsoskyddslokal – PDF (462 KB)

  Anmälan om yrkesmässig hygienisk verksamhet – PDF (465 KB)

Djur

  Ansökan om tillstånd att hålla giftig eller farlig orm inom detaljplanelagt område – PDF (48 KB)

  Ansökan om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan – PDF (231 KB)

 

Datum för publicering | ändrad: 2018-10-12 | skapad: 2014-10-27
Webbredaktör: Magnus Olsson | magnus.olsson@nybro.se
Id: inlägg: 930 - kategori: 13

Blanketter

  Kultur - Blanketter

Här hittar du de aktuella blanketter och dokument som rör kulturområdet i kommunen. Ateljéhus Pukeberg - blankett för ansökan - [...]

  Miljö och hälsa - Blanketter

Här hittar du blanketter som gäller för miljö och hälsa. Miljö Bekämpningsmedel Ansökan-anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel - PDF-fil [...]

  Äldreomsorg - Blanketter

Ansökan bistånd enl SOL - PDF (343 kB) Hur man överklagar hos förvaltningsrätten - PDF-fil (24 kB) Inkomstuppgift 2017 - [...]