Miljö och hälsa – Blanketter

Här hittar du blanketter som gäller för miljö och hälsa.

Miljö

Bekämpningsmedel

  Ansökan-anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel – PDF-fil (369 kB)

Cisterner

  Anmälan om att oljecistern tagits ur bruk – PDF-fil (30 kB)

Enskilt avlopp

  Ansökan – anmälan om inrättande av avloppsanordning – PDF (552 KB)

  Utförandeintyg Entreprenörsrapport – Anläggande av enskilt avlopp – PDF (206 KB)

  Ansökan om installation av mulltoa – PDF (28 KB)

Förorenat område

  Anmälan om efterbehandling av förorenat område – PDF-fil (179 kB)

  Anmälan om att använda avfall i anläggningsändamål – PDF (427 kB)

Köldmedier

  Anmälan om installation eller konventering av köldmedieaggregat – PDF-fil (224 kB)

PCB

  Inventering av PCB i byggnad – PDF (426 kB)

 Åtgärdsplan för sanering av PCB – PDF-fil (14 kB)

  Anmälan om sanering av PCB – PDF (287 kB)

 Slutrapport efter sanering – PDF (583 kB)

Täkter

  Anmälan om husbehovstäkt eller sidotag vid vägbyggnad – PDF-fil (389 kB)

Verksamheter med miljöpåverkan

  Anmälan om miljöfarlig verksamhet – PDF (443 KB)

Värmepumpsanläggning

  Anmälan om värmepumpsanläggning – PDF-fil (78 kB)

  Ansökan om tillstånd till värmepumpsanläggning – PDF-fil (79 kB)

Hälsa

Anmälningspliktiga lokaler

  Anmälan om hälsoskyddslokal – PDF (462 KB)

  Anmälan om yrkesmässig hygienisk verksamhet – PDF (465 KB)

Djur

  Ansökan om tillstånd att hålla giftig eller farlig orm inom detaljplanelagt område – PDF (48 KB)

  Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område – PDF (420 KB)

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-21 | skapad: 2014-10-27
Webbredaktör: Lise Svensson | lise.svensson@nybro.se
Id: inlägg: 930 - kategori: 13

Blanketter

  Kultur - Blanketter

Här hittar du de aktuella blanketter och dokument som rör kulturområdet i kommunen. Ateljéhus Pukeberg - blankett för ansökan - [...]

  Miljö och hälsa - Blanketter

Här hittar du blanketter som gäller för miljö och hälsa. Miljö Bekämpningsmedel Ansökan-anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel - PDF-fil [...]

  Äldreomsorg - Blanketter

Ansökan bistånd enl SOL - PDF (343 kB) Hur man överklagar hos förvaltningsrätten - PDF-fil (24 kB) Inkomstuppgift 2017 - [...]