Bygglov och byggande – blanketter

Observera att ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov, samt anmälan görs på samma blankett.

Bygglov, rivningslov, marklov samt anmälan

  Ansokan om bygglov eller anmalan – PDF (416 kB)

  Förslag till rivningsplan – PDF (726 kB)

  Redovisning av avfall – PDF (588 kB)

Attefallshus

  Grannehörande – PDF (39 KB)

Planändring/-besked

  Ansökan om planbesked – PDF (340 kB)

Datum för publicering | ändrad: 2017-06-01 | skapad: 2014-08-28
Webbredaktör: Unni Karlsson | Unni.Karlsson@nybro.se
Id: inlägg: 111 - kategori: 13

Blanketter

  Kultur - Blanketter

Här hittar du de aktuella blanketter och dokument som rör kulturområdet i kommunen. Ateljéhus Pukeberg - blankett för ansökan - [...]

  Miljö och hälsa - Blanketter

Här hittar du blanketter som gäller för miljö och hälsa. Miljö Bekämpningsmedel Ansökan-anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel - PDF-fil [...]

  Äldreomsorg - Blanketter

Ansökan bistånd enl SOL - PDF (343 kB) Hur man överklagar hos förvaltningsrätten - PDF-fil (24 kB) Inkomstuppgift 2017 - [...]