Blanketter och e-tjänster

Alla våra blanketter och e-tjänster hittar du under ” Mina sidor”.

LIVSMEDEL OCH SERVERINGSTILLSTÅND

livsmedelsanläggning, dricksvattenanläggning, servering, provsmakning, alkohol, folköl, sprittillstånd, öl, starköl, catering, serveringslokal, kryddning av snaps, provsmakning, egenproducerade drycker,

OMSORG OCH BISTÅND

socialbidrag, bidrag, bistånd

SKOLA OCH BARNOMSORG

ansökan ledighet, val av skola, skolval, inackorderingstillägg, färdbevis, anslutningsbidrag, särskilt stöd, lov, lovverksamhet, modersmålsundervisning, skoskjuts, vinterskolskjuts, specialkost, intyg

BRANDFÖREBYGGANDE ARBETE

taxa, brandskydd, brandskyddskontroll, sotning, sotningstaxa, övernattning, hantering brandfarlig vara, tillstånd, tillståndsansökan, frister rengöring, explosiva varor, egensotning

FÖRENINGSVERKSAMHET

investeringsbidrag, investering, lokalbidrag, närvarokort, närvaro, aktivitetsstöd, lotteri, spellagen, allmänna samlingslokaler, föreningar, föreningsregister, föreningsregistret, handikappbidrag, pensionärsbidrag

KULTUR

ateljéhuset pukeberg, kulturbidrag

MILJÖ OCH HÄLSA

Bekämpningsmedel, olja, oljecistern, avlopp, enskilt, avloppsanordning, entreprenörsrapport, mulltoa, förorenat område, anläggningsändamål, installation, konvertering, köldmedieaggregat, PCB, sanering

TRAFIK OCH TORGHANDEL

grävning, platsmark, offentlig, parkeringstillstånd, trafikanordningsplan

ÄLDREOMSORG

bistånd, SOL, överklagan, garantibelopp, bostadsanpassningsbidrag, fullmakt

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

god man, överförmyndare, uttag, spärrat konto, försäljning av fastighet, inköp av fastighet, omyndig, myndig, årsräkning, sluträkning, egendom, förteckning, försäljning, redogörelse, ensamkommande barn, arvode, reseräkning, årsöversikt

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-01 | skapad: 2019-04-11

Blanketter