Avverkning för att minska spridning av granbarkborre

Under den torra sommaren 2018 drabbades stora arealer granskog av kraftiga angrepp av granbarkborre som snabbt dödar de angripna träden. Även på Nybro kommuns skogsmark drabbades en del träd. Träd som är angripna kan utgöra en fara genom att blåsa omkull och de kan då inte heller tas om hand som virke.För att förhindra spridning av barkborre kommer man under vintern och tidig vår 2019 utföra avverkningar av barkborreangripna granar på kommunens marker.

De angripna granarna finns spridda i en stor del av kommunen men större avverkningar av barkborreangripna granar kommer att på följande ställen:

  • Kring Kristvallabrunn
  • På några ställen i östra Svartbäcksmåla naturreservat
  • Söder om skolan i Orrefors
  • Bosgård norr om S:t Sigfrid
  • Smedjevik vid Stensjön
  • Högaberg och angränsande granskogar i södra delen av Nybro
  • Kring Ljunghaga skola och idrottsplats  i norra delen av Nybro
  • Invid Rismåla gölAvverkningarna beräknas starta kring månadsskiftet februari-mars och pågå några veckor framöver. Exakt när maskinerna befinner sig i vilket område vet man ännu inte.
    Om du ser att skogsmaskiner är i arbete bör du inte uppehålla dig i området utan hålla ett skyddsavstånd på minst 90 meter till arbetande skogsmaskiner. Fallande träd, grenar och toppar utgör en fara långt bortom en trädlängd.Har du frågor kontakta  Olof Persson, 0481-45317

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Avverkning för att minska spridning av granbarkborre

Datum för publicering | ändrad: 2019-02-11 | skapad: 2019-02-08
Webbredaktör: Emma Tillback | emma.tillback@nybro.se
Id: inlägg: 6879 - kategori: 10

Start

  Eldsjälspriser 2019

Nybro kommun har sedan ett antal år delat ut eldsjälspriser för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kultur, idrott och [...]

  Förebygg brand hemma

Här kommer tolv enkla tips för att förebygga brand i hemmet. Rök aldrig i sängen Det är den vanligaste orsaken [...]

  Kommunen stödjer Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

  Likabehandlingspris 2019

Välkommen att nominera till Nybro kommuns likabehandlingspris. Priset kan tilldelas enskilda personer, föreningar och organisationer i Nybro kommun samt anställda [...]

  Lovaktiviteter

Snart är det dags för sportlov! Vecka 8 är det sportlov och precis som tidigare år så finns det mycket [...]

  Risk för halka?

Du vet väl om att du kan hämta sand kostnadsfritt i kommunens förråd på Joelsgatan 20? Sand finns även ute [...]

  Taxan för villatomter höjs!

Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 om en höjning av taxan för kommunens villatomter. Höjningen kommer att ske i två [...]

  Tomtkö för villatomter

Fredag 1 februari släpper Nybro kommun en ny e-tjänst. E-tjänsten är en tomtkö för kommunens villatomter. E-tjänsten kommer att finnas [...]

 Blanketter

Här hittar du all information om: Blanketter (kategori).

 Hjälpmedel

Här hittar du all information om: Hjälpmedel (kategori).

 Kartor

Här hittar du all information om: Kartor (kategori).

 Matsedel

Här hittar du all information om: Matsedel (kategori).

 Nyheter

Här hittar du all information om: Nyheter (kategori).

 Öppettider

Här hittar du all information om: Öppettider (kategori).