Aktuellt

 • Information från miljö- och byggverksamheten

  Det är före detta myndighetsverksamheten i Nybro kommun som hör av sig. Sedan januari i år heter vi miljö- och [...]

 • Tomtkö för villatomter

  Fredag 1 februari släpper Nybro kommun en ny e-tjänst. E-tjänsten är en tomtkö för kommunens villatomter. E-tjänsten kommer att finnas [...]

 • Nyhetsbrev från Näringslivsenheten Nybro kommun

  Arbete- och näringslivsenhetens nyhetsbrev.

 • Miljö- och klimatpriset 2019

  Nu är det dags att skicka in nomineringar till kommunens miljö- och klimatpris. Sista dag för nominering är 30 april. [...]

 • Kalkning av sjöar börjar på lördag 16 mars

  På lördag den 16:e mars inleds vårens kalkningen av Nybro kommuns sjöar med helikopter, om vädret tillåter. Kalkningen utförs för [...]

 • Anmäl dig till Nybro kommuns tomtkö

  Nu finns en e-tjänst för att ställa sig i tomtkö i kommunen. Tjänsten är gratis. Du måste ha fyllt 18 [...]

 • Avverkning för att minska spridning av granbarkborre

  Under den torra sommaren 2018 drabbades stora arealer granskog av kraftiga angrepp av granbarkborre som snabbt dödar de angripna träden. [...]

 • Eldsjälspriser 2019

  Nybro kommun har sedan ett antal år delat ut eldsjälspriser för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kultur, idrott, övriga [...]

 • Läcka i Gårdsryd lagad

  En vattenläcka på huvudledningen i Gårdsryd är lokaliserad och lagad hälsar Mark och Service.

 • Likabehandlingspris 2019

  Välkommen att nominera till Nybro kommuns likabehandlingspris. Priset kan tilldelas enskilda personer, föreningar och organisationer i Nybro kommun samt anställda [...]

 • Kommunen stödjer Grannsamverkan

  Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

 • Förslag till sport- och fritidsprogram för Nybro kommun ute på remiss

  I Nybro kommun ska alla som bor och verkar i kommunen, oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund och funktionsvariation, kunna utöva [...]

 • Inbjudan till miljökväll

  Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Det är två ödesfrågor som vi alla behöver ta itu med – annars kan [...]

 • Lovaktiviteter

  Under loven brukar det alltid finnas mycket kul att hitta på för alla lediga barn och ungdomar i Nybro kommun. [...]

 • Joelskogens camping

  Aktuell information 2019-03-14 Sales & Trading i Nybro kommer att från och med den 15 april att bedriva campingverksamhet på [...]

 • Från källa till hav - Föreläsning i Pukeberg

  Föreläsningar med vattenråden: Från källa till hav, vi kan göra skillnad om alla hjälper till! Välkomna på föreläsningar med temat [...]

 • Intresserad av landsbygd eller trygghet?

  Tidigare har Målerås Folketshusförening, Nybro pastorat i Svenska kyrkan och Växla försörjningsstöd, ett samarbete mellan Nybro kommun och Arbetsförmedlingen tilldelats [...]

 • För nätverkande föräldralediga

  Sedan oktober har Nybro kommun varit aktiva med ett nätverk för föräldralediga som vill planera inför framtiden. Nätverket ger möjlighet [...]

 • Taxan för villatomter höjs!

  Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 om en höjning av taxan för kommunens villatomter. Höjningen kommer att ske i två [...]

 • Risk för halka?

  Du vet väl om att du kan hämta sand kostnadsfritt i kommunens förråd på Joelsgatan 20? Sand finns även ute [...]

 • Förebygg brand hemma

  Här kommer tolv enkla tips för att förebygga brand i hemmet. Rök aldrig i sängen Det är den vanligaste orsaken [...]

 • Olovliga anläggningar på kommunal mark

  Kommunal mark ska kunna användas av alla. Om privata ägodelar såsom studsmattor eller komposter står där kan allmänheten lätt tro [...]