Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Dagvattenhantering i Västeräng

Status: Avslutat arbete

Nybro kommun arbetar för att trygga en god och säker dagvattenhanteringen inom Västerängsområdet i Nybro.

Arbetet kommer både att förstärka den befintliga dagvattenhanteringen i området och minimera miljöpåverkan på Fastagöl.

Den tidigare dagvattenanläggningen i området ersätts med en ny infiltrationsyta och nya diken mellan Ringvägen och Fastagöl. Samtidigt utförs planerat arbete med underhåll och byte av ledningar i vägnätet runt Oxelvägen, Vasagatan, Västerängsgatan och Ringvägen.

Arbetet startade under hösten 2022 och pågår fram till cirka oktober 2023. Det medför gräv-, schakt- och transportarbeten med tunga fordon i Västeräng.

Fastighetsägare i området kommer att få mer detaljerad information kring hur och när arbetet påverkar respektive fastighet.

Tidsplan

Samtliga tider är preliminära och kan komma att justeras efter hand.

November – december 2022
Arbete med infiltrationsyta och diken för dagvattenavrinning äger rum.

December 2022 – januari 2023
Arbete med ledningar för vatten och avlopp mellan Vasagatan och Ringvägen, längs med sträckningen för en ny gång- och cykelväg.

Januari – mars 2023
Arbete med ledningar för vatten och avlopp längs med Vasagatan och Eriksgatan.

April – maj 2023
Arbete med ledningar för vatten och avlopp längs med Ringvägen.

Juni – augusti 2023
Arbete med ledningar för vatten och avlopp längs med Oxelvägen.

Augusti – oktober 2023
Arbete med ledningar för vatten och avlopp längs med Västerängsgatan.

Ringvägen 32, 382 32 Nybro, Sverige

Dagvattenhantering i Västeräng

Ringvägen 32, 382 32 Nybro, Sverige

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.