Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Blommande växter till nyanlagda sandrabatter

Status: Planerat arbete

Plantering av växter planeras att ske under v.17 vid Ljungdals parken och Sporthallsvägen

Blommande växter i stadslandskapets sandbäddar bidrar till en allmän fägring och en hållbar livmiljö för vilda bin och fjärilar. De pollinerande insekterna får i staden tillgång på mat i form av blommornas nektar och pollen under större delen av året.

Västra Magasinsgatan, Nybro, Sverige

Blommande växter till nyanlagda sandrabatter

Västra Magasinsgatan, Nybro, Sverige

Kontakta oss

Stadsmiljö & Parker

Om du har frågor kring allmänna parkanläggningar, lekplatser, torghandel, skötselavtal, ersättnings för materialinköp eller andra samhällsföreningsfrågor kontakta nedan.

Telefon: 0481-453 44 eller kommunens växel: 0481-450 00
E-post: thomas.bergstrom@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.