Vad klappar ditt Nybrohjärta för?

Arbetet med att ta fram en ny vision för Nybro kommun fortsätter.

Under våren pågick ett intensivt arbete med att ha dialog på olika sätt, enkäter till allmänhet, anställda, och skolorna. En mängd möten med företag, föreningar och allmänhet på olika platser i vår kommun. Vi hade även många möten internt där politiker och anställda i olika konstellationer fick säga sitt om Nybro kommun och vad man vill i framtiden.

Materialet sammanställdes under april. Den 8 maj bjöds alla partier in till en parlamentarisk beredning för att gemensamt hitta en visionsformulering. Detta resulterade i en vision och förtydligande text som sedan skickades ut på remiss till några utvalda grupper. Förslaget låg även här på hemsidan så det var fritt fram för den som ville att lämna synpunkter.

Remissvaren och synpunkterna från hemsidan gav lite nya vinklingar och tankar som politiken fått ta ställning till. Man beslöt därför att låta en kommunikationsbyrå arbeta vidare med visionsförslaget. Detta för att få en så väl utformad vision som möjligt. Upphandlingen av tjänster från en kommunikationsbyrå pågår just nu och förväntas vara klar senast den 15 september.

När vi har en beslutad vision, är bara det första steget taget. Ännu viktigare är hur vi ser till att visionen blir en del av allas arbete. Projektgruppen kommer lägga ett förslag på hur vi kan arbeta framöver för att implementera visionen. Här ser vi att alla ledare i kommunen får en avgörande roll. På vilket sätt skulle du vilja se att vi arbetar internt och externt med visionen?

Förslaget på vision som var ute på remiss under maj – juni:

Här skapar kreativa människor förutsättningar för ett rikt och meningsfullt liv

Ett enkelt vardagsliv med atmosfär av närhet, gemenskap och design lyfter oss mot framtiden! Med nytänkande, kultur och formgivning öppnar vi oss mot världen. Vatten, skog och landskap inspirerar till aktivt liv och rekreation. Mångfald, tolerans och medmänsklighet präglar samvaron. Här finns livet!

Vi berikas av våra miljöer och starka näringar som formats av historien med glasbruk, industri, jord- och skogsbruk. Vi är stolta över nytänkande, kultur och formgivning som sätter Nybro kommun på kartan både lokalt och globalt.

Med mångfald av människor, föreningar och näringar är mänskliga värden, närhet och meningsfull fritid viktiga ingredienser för ett bra liv. Vi tror på människan och hållbar framtid!

Inneboende kreativitet och skaparlust tas tillvara och gemensamt formar vi ett rikt och meningsfullt liv tillsammans. Nybro är platsen där historia möter framtid i en småländsk atmosfär av tradition och påhittighet. Vi är naturligt trygga i att framgång kommer ur den kluriga envisheten som lett oss hit och bär oss framåt. Vi är visionärer med fötterna på jorden. Kom med du också!

 

Den här sidan uppdateras efterhand. Tack så länge!

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Vad klappar ditt Nybrohjärta för?

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-14 | skapad: 2017-02-24
Webbredaktör: Allmän nyhetsredaktör | nyheter@nybro.se
Id: inlägg: 4965 - kategori: 7

Politik & Kommun

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Medborgarförslag

Var med och påverka du också! Du som är folkbokförd i Nybro kommun har rätt enligt kommunallagens 5 kapitel 23 [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

 Ekonomi

Här hittar du all information om: Ekonomi (kategori).

 Kommunarkivet

Här hittar du all information om: Kommunarkivet (kategori).

 Om kommunen

Här hittar du all information om: Om kommunen (kategori).

 Politik

Här hittar du all information om: Politik (kategori).