Lagar

En kommuns verksamhet styrs till stor del av olika lagar. Dessa lagar beslutar riksdagen om. Kommunens verksamhet styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser. Kommunallagen anger vad en kommun får syssla med och vilka befogenheter den har.

Några andra exempel på lagar som en kommun måste följa är vallagen, offentlighetsprincipen,  skollagen, socialtjänstlagen och miljöbalken. Nedan hittar du länkar till flera av de lagar som påverkar och styr arbetet i en kommun.

 Dataskyddsförordningen GDPR

 Diskrimineringslagen

 Förvaltningslagen

 Förvaltningsprocesslagen

 Kommunallagen

 Lagen om skydd mot olyckor

 Miljöbalken

 Offentlighetsprincipen

 Offentlig upphandling

 Sekretesslagen

 Skollagen

 Socialtjänstlagen

 Tryckfrihetsförordningen

 Vallagen

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-12 | skapad: 2014-09-08

Styrdokument & Lagar

  Årsredovisning

Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2017 - PDF (1 MB) Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och hur den finansierats. [...]

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt & Hållbart, syftar till att visa [...]

  Lagar

En kommuns verksamhet styrs till stor del av olika lagar. Dessa lagar beslutar riksdagen om. Kommunens verksamhet styrs till stor [...]

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Reglementen & Författningssamlingar

Här hittar du dokument för Nybro kommuns reglementen och författningssamlingar. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun - PDF (569 KB) [...]

  Styrprinciper

Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Styrprincipernas ambition är att [...]