Lagar

En kommuns verksamhet styrs till stor del av olika lagar. Dessa lagar beslutar riksdagen om. Kommunens verksamhet styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser. Kommunallagen anger vad en kommun får syssla med och vilka befogenheter den har.

Några andra exempel på lagar som en kommun måste följa är vallagen, offentlighetsprincipen,  skollagen, socialtjänstlagen och miljöbalken. Nedan hittar du länkar till flera av de lagar som påverkar och styr arbetet i en kommun.

 Förvaltningslagen

 Förvaltningsprocesslagen

 Kommunallagen

 Lagen om skydd mot olyckor

 Miljöbalken

 Offentlighetsprincipen

 Personuppgiftslagen

 Sekretesslagen

 Skollagen

 Socialtjänstlagen

 Tryckfrihetsförordningen

 Vallagen

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-24 | skapad: 2014-09-08
Webbredaktör: Anders Jonasson | anders.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 246 - kategori: 58

Styrdokument & Lagar

  Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och hur den finansierats. Den visar även den ekonomiska och finansiella ställningen i [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Lagar

En kommuns verksamhet styrs till stor del av olika lagar. Dessa lagar beslutar riksdagen om. Kommunens verksamhet styrs till stor [...]

  Taxor & Avgifter

  Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning [...]

  Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogrammet ska fungera som ett genomförandedokument för det som är planerat i översiktsplan och detaljplan gällande bostäder. Programmet ska visa [...]

  Reglementen & Författningssamlingar

Här hittar du dokument för Nybro kommuns reglementen och författningssamlingar. Arbetsordning för kommunfullmäktige - PDF Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet - [...]

  Styrprinciper

Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Styrprincipernas ambition är att [...]