Skötselplan för park- och grönytor

  Skötselplan för park- och grönytor – Skötselbeskrivningar och koder – PDF (2 MB)

Datum för publicering | ändrad: 2020-05-19 | skapad: 2020-05-18

Dataskyddsförordningen - GDPR

  Dataskyddsombud - Kontakt

Dataskyddsförordningen, hur kommunen behandlar personuppgifter Dataskyddsombud Telefon: 0481-452 30 E-post: dataskyddsombud@nybro.se Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114 104 20 Stockholm