Årsredovisning

  Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2017 – PDF (1 MB)

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och hur den finansierats. Den visar även den ekonomiska och finansiella ställningen i kommunen och dess bolag.

Syftet med årsredovisningen är att, i enlighet med Årsredovisningslagen, ge en informativ redovisning till kommunfullmäktige och kommunens invånare och därmed redovisa om verksamheterna har hållit sig inom de angivna budgetramarna.

  Arsredovisning 2018 – PDF (5 MB)

  Årsredovisning 2017 – PDF (4 MB)

  Årsredovisning 2016 – PDF (4 MB)

 Årsredovisning 2015 – PDF (4 MB)

Delårsrapport

  Delårsredovisning 2017 – PDF (3 MB)

 Delårsrapport 2016 – PDF (3 MB)

 Delårsrapport 2015 – PDF (3 MB)

 

Verksamhetsberättelser

  Individ- och familjenämndens verksamhetsberättelse 2017 – PDF (1 MB)

  Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2017 – PDF (1 MB)

  Lärande-och kulturnämndens verksamhetsberättelse 2017 – PDF (1 MB)

  Myndighetsnämndens verksamhetsberättelse 2017 – PDF (971 KB)

  Omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 2017 – PDF (1 MB)

  Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2017 – PDF (1 MB)

  Verksamhetsberättelser 2016 – PDF (4 MB)

 Verksamhetsberättelser 2015 – PDF (4 MB

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Årsredovisning

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-01 | skapad: 2014-09-08

Styrdokument & Lagar

  Årsredovisning

Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2017 - PDF (1 MB) Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och hur den finansierats. [...]

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt & Hållbart, syftar till att visa [...]

  Lagar

En kommuns verksamhet styrs till stor del av olika lagar. Dessa lagar beslutar riksdagen om. Kommunens verksamhet styrs till stor [...]

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Reglementen & Författningssamlingar

Här hittar du dokument för Nybro kommuns reglementen och författningssamlingar. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun - PDF (569 KB) [...]

  Styrprinciper

Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Styrprincipernas ambition är att [...]