Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och hur den finansierats. Den visar även den ekonomiska och finansiella ställningen i kommunen och dess bolag.

Syftet med årsredovisningen är att, i enlighet med Årsredovisningslagen, ge en informativ redovisning till kommunfullmäktige och kommunens invånare och därmed redovisa om verksamheterna har hållit sig inom de angivna budgetramarna.

  Årsredovisning 2016 – PDF (4 MB)

 Årsredovisning 2015 – PDF (4 MB)

  Årsredovisning 2014 – PDF (10 MB)

Delårsrapport

  Delårsrapport 2016 – PDF (3 MB)

 Delårsrapport 2015 – PDF (3 MB)

  Delårsrapport 2014 – PDF (3 MB)

Verksamhetsberättelser

  Verksamhetsberättelser 2015 – PDF (4 MB)

  Verksamhetsberättelser 2014 – PDF (3 MB)

  Verksamhetsberättelser 2013 – PDF-fil (2 MB)

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Årsredovisning

Datum för publicering | ändrad: 2017-05-17 | skapad: 2014-09-08
Webbredaktör: Gunilla Malmström | gunilla.malmstrom@nybro.se
Id: inlägg: 250 - kategori: 58

Styrdokument & Lagar

  Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och hur den finansierats. Den visar även den ekonomiska och finansiella ställningen i [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Lagar

En kommuns verksamhet styrs till stor del av olika lagar. Dessa lagar beslutar riksdagen om. Kommunens verksamhet styrs till stor [...]

  Taxor & Avgifter

  Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning [...]

  Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogrammet ska fungera som ett genomförandedokument för det som är planerat i översiktsplan och detaljplan gällande bostäder. Programmet ska visa [...]

  Reglementen & Författningssamlingar

Här hittar du dokument för Nybro kommuns reglementen och författningssamlingar. Arbetsordning för kommunfullmäktige - PDF Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet - [...]

  Styrprinciper

Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Styrprincipernas ambition är att [...]