Servicemätning Insikt 2013

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.

Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat och genomförs via enkät vart annat år.

Enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under föregående år.

De myndighetsområden som undersöks är

  • Brandtillsyn
  • Bygglov
  • Markupplåtelse (ej arrende)
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Serveringstillstånd

Resultatet visar hur bra myndighetsutövningen är inom serviceområdena – information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Under 2009 undersöks myndighetsområdena brandtillsyn och Miljö- och hälsoskydd.

  Resultat Servicemätning Insikt 2013 – PDF (3 MB)

Datum för publicering | ändrad: 2018-10-22 | skapad: 2015-04-27
Webbredaktör: Camilla Kallenberg | camilla.kallenberg@nybro.se
Id: inlägg: 2931 - kategori: 227

Servicemätning Insikt

  Servicemätning Insikt 2013

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre [...]

  Servicemätning Insikt 2015

Insikt är en servicemätning som Nybro kommun använder sig av för att förbättra och bibehålla en god myndighetsutövning gentemot företagen. [...]