Servicemätning Insikt

  Servicemätning Insikt 2013

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre [...]

  Servicemätning Insikt 2015

Insikt är en servicemätning som Nybro kommun använder sig av för att förbättra och bibehålla en god myndighetsutövning gentemot företagen. [...]

Id: kategori: 227