Medborgarundersökning 2015

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Undersökningen genomfördes mellan den 16 mars och den 11 maj 2015. Ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18 – 84 år tillfrågades och av dessa besvarade 50 procent enkäten.

Följande tre områden är i fokus:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index)
  • Kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index)
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun (Nöjd-Inflytande-Index)

Nybro kommun genomför medborgarundersökningen under våren vart annat år.
Resultatet visar vad vi är bra på, hur vi kan förbättra oss och vilka verksamheter som bör prioriteras.

Nöjd-Region-Index (NRI)

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Nybro kommun som en plats att bo och leva på blev 51.

Faktorer som bör prioriteras är Kommersiellt utbud, Trygghet och Fritidsmöjligheter. Bostäder är en faktor som bör förbättras om möjligt och faktorer som Utbildningsmöjligheter och kommunikationer bevaras. Arbetsmöjligheter ses som en faktor som kan ges lägre prioritet.

Sammanfattningsvis är det främst förbättringar av betygsindexen gällande Kommersiellt utbud, Trygghet och Fritidsmöjligheter som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index.

Nöjd-Medborgar-Index (NMI)

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Nybro kommun blev 49.

Verksamheter som bör prioriteras är Miljöarbete, Äldreomsorgen, Kultur och Stöd för utsatta personer samt Gator och vägar. Idrotts- och motionsanläggningar, Förskola och Räddningstjänsten bör förbättras om möjligt och verksamheter som Grundskolan, Renhållning och sophämtning samt Vatten och avlopp bör bevaras. Verksamheter som Gymnasieskolan och Gång- och cykelvägar kan ges lägre prioritet.

Sammanfattningsvis är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Miljöarbete, Äldreomsorgen, Kultur och Stöd för utsatta personer samt Gator och vägar som kan höja  helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index.

Nöjd-Inflytar-Index (NII)

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Nybro kommun blev 32.

Faktorer som bör prioriteras är Förtroende och Påverkan och Information och Kontakt är en faktorer som kan bevaras.

Sammanfattningsvis är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Förtroende samt Påverkan som kan höja helhetsbetyget. Nöjd-Inflytande-Index.

 

  Medborgarunders Rapport Nybro 2015 – PDF (3 MB)

  Medborgarunders Rapportbilaga Nybro 2015 – PDF (1 MB)

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2015-04-27

SCB:s Medborgarundersökning

  Medborgarundersökning 2009

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Följande tre områden är [...]

  Medborgarundersökning 2013

Undersökningen visar hur kommunens invånare upplever sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter och möjligheterna till inflytande. [...]

  Medborgarundersökning 2015

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Undersökningen genomfördes mellan den [...]