Medborgarundersökning 2013

Undersökningen visar hur kommunens invånare upplever sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter och möjligheterna till inflytande. Genomförs vartannat år.

jan lagerqvistVårt deltagande i undersökningen, som är riksomfattande, ger oss möjlighet att visa hur kommunens invånare upplever sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter och möjligheterna till inflytande.

En av många positiva utvecklingsmöjligheter handlar om att ytterligare utveckla.

Resultatet av undersökningen visar vilka förbättringsområden vi har jämfört med andra kommuner och vilka verksamheter som bör prioriteras. Exempel på detta är utveckling av vårt rika föreningsliv för att göra invånarnas fritid ännu mera meningsfull och att dialogen med och mellan våra politiker kan förbättras.

Grundskola, omsorg, miljöfrågor och gång- cykelvägar är fortsatt prioriterade områden.

Jan Lagerqvist, Kommunchef

  Medborgarundersökning-2013-rapport – PDF (2 MB)

  Medborgarna om inflytandet i kommunen – NII – 2013 – PDF (212 kB)

  Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva i – NRI – 2013 – PDF (225 kB)

  Medborgarna om kommunens verksamheter – NMI – 2013 – PDF (269 kB)

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2014-11-26

SCB:s Medborgarundersökning

  Medborgarundersökning 2009

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Följande tre områden är [...]

  Medborgarundersökning 2013

Undersökningen visar hur kommunens invånare upplever sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter och möjligheterna till inflytande. [...]

  Medborgarundersökning 2015

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Undersökningen genomfördes mellan den [...]