Medborgarundersökning 2009

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Följande tre områden är i fokus:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index)
  • Kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index)
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun (Nöjd-Inflytande-Index)

Resultatet visar vad vi är bra på, hur vi kan förbättra oss och vilka verksamheter som bör prioriteras. Undersökningen visas i jämförelse med andra kommuner.

Undersökningen visar följande resultat:

Medborgarna om Nybro kommun som en plats att bo och leva på visar på ett indexresultat 62. Genomsnittet för samtliga 84 kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna blev 64.

Förbättringsområde som ringats in är faktorn Arbetsmöjligheter.

Medborgarna om Nybro kommuns verksamheter visar på ett indexresultat 55. Genomsnittet för samtliga kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna
blev 54.

Förbättringsområde som ringats in är faktorer som Äldreomsorgen, Gator och vägar, Stöd för utsatta personer, Grundskolan och Fritid – Kultur.

Medborgarna om inflytandet i Nybro kommun visar på ett indexresultat 38. Genomsnittet för samtliga kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna
blev 40.

Förbättringsområde som ringats in är faktorer Påverkan och Förtroende.

  Resultat av Medborgarundersökning 2009 – PDF (2 MB)

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2015-04-27

SCB:s Medborgarundersökning

  Medborgarundersökning 2009

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Följande tre områden är [...]

  Medborgarundersökning 2013

Undersökningen visar hur kommunens invånare upplever sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter och möjligheterna till inflytande. [...]

  Medborgarundersökning 2015

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Undersökningen genomfördes mellan den [...]