SCB:s Medborgarundersökning

  Medborgarundersökning 2009

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Följande tre områden är [...]

  Medborgarundersökning 2013

Undersökningen visar hur kommunens invånare upplever sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter och möjligheterna till inflytande. [...]

  Medborgarundersökning 2015

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Undersökningen genomfördes mellan den [...]

Id: kategori: 231