Nybro.se -bäst i landet på personsök

Information till alla – en självklarhet i Nybro kommun

”Information till alla” är en webbundersökning som årligen genomförs av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Resultatet är en viktig del i arbetet med att förbättra informationen till våra invånare.

Nybro kommun visar åter igen mycket goda resultat. Denna gång handlar det om tillgång till lättillgänglig information på webben. Kommunen får max poäng, det vill säga 100 procent när det gäller kontaktpersoner. Detta ger oss en delad första plats i landet och bäst i länet när det gäller information till invånaren.

”Information till alla” har med åren fått en allt större betydelse inom den offentliga sektorn. Fler söker informationen via internet och förväntas hitta information och svar på sina frågor via kommunens webbplats. I Nybro är det inget undantag.

Informationen ska vara relevant, aktuell och lättillgänglig

Tillgången till information är en demokratisk rättighet. För oss är det viktigt att vi är så bra som möjligt på att skapa delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet i kommunen.

Under de senaste åren har olika insatser gjorts för att informationen ska vara just relevant, aktuell och lättillgänglig. Bland annat har kommunen utvecklat en helt ny webbplats i verktyget WordPress med en klart förbättrad sökmotor som är en hybrid av Google:s betal-sök och WordPress egna sökmotor. Något som visat sig vara ett vinnande koncept.

Det finns en förväntning från medborgarna att informationen ska vara lättillgänglig, begriplig och att svar på de vanligaste frågorna enkelt kan hittas på webbplatsen. Ett telefonsamtal under kontorstid ska kunna undvikas genom att svaret finns på webbplatsen eller att själva tjänsten finns att tillgå efter kontorstid.

Samtidigt förväntas att utbudet av tjänster som kommunen tillhandahåller ges i en samlad och överblickbar bild. Den ska spegla vad som finns att tillgå och vilka service-/kvalitetsnivåer som erbjuds.

 Se hela undersökningen på SKL:s webbplats

Vi kan alltid bli bättre

När det gäller information på webben i Nybro kommun finns det fortfarande förbättringsområden. Främst inom grundskola, gymnasieskola samt näringsliv och tillstånd.

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-01 | skapad: 2016-11-29

Statistik & Jämförelser

  Fakta om Nybro kommun

Nybro kommun är en framåtsträvande kommun i det småländska Glasriket med strax över 20 000 invånare. Nybro har ett unikt näringsliv med många små entreprenörer men även en del större företag främst inom design-, trä- och pappersindustrin. Flera av dem är världsledande inom sina branscher. Dessutom är transport- och logistiksektorn stor och viktig i kommunen.

  Befolkningsstatistik

Nybro kommun arbetar löpande med statistik i olika delar av verksamheten. Statistik används exempelvis när budgeten ska tas fram, när [...]

  Medarbetarundersökning

Nybro kommun genomför varje år en medarbetarundersökning. Undersökningen är ett instrument för att synliggöra hur medarbetarna uppfattar arbetsklimat, arbetsgivare, ledarskap [...]