Nybro kommuns kvalitetsarbete

Alla kommunens verksamheter har målet att ge god service och kvalitet till de vi är till för – medborgare och kunder/brukare. Vi vill kunna leverera tjänster som tillfredsställer och helst överträffar kundens behov och förväntningar.

Vi arbetar ständigt efter att förbättra vår verksamhet, våra arbetssätt och organisationen som helhet. Det handlar om små förändringar och förbättringar i vardagen där den anställde kontinuerligt söker efter metoder för att förbättra sina egna resultat i relation till kundbehovet och ett ökat kundvärde.

Det bygger på att vi som arbetar i kommunen har god kännedom om de behov och de förväntningar som finns. Vi menar att rätt kvalitet uppnås när förväntningar infrias, behov tillgodoses och krav uppfylls.

Vi tycker att en dialog med kommuninvånarna är självklar och därför tar vi reda på vad Nybroborna tycker genom olika kund- och brukarundersökningar. Vi vill att du ska känna att du är viktig del i vår kvalitetsutveckling.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Nybro kommuns kvalitetsarbete

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2014-11-26

Statistik & Jämförelser

  Fakta om Nybro kommun

Nybro kommun är en framåtsträvande kommun i det småländska Glasriket med strax över 20 000 invånare. Nybro har ett unikt näringsliv med många små entreprenörer men även en del större företag främst inom design-, trä- och pappersindustrin. Flera av dem är världsledande inom sina branscher. Dessutom är transport- och logistiksektorn stor och viktig i kommunen.

  Befolkningsstatistik

Nybro kommun arbetar löpande med statistik i olika delar av verksamheten. Statistik används exempelvis när budgeten ska tas fram, när [...]

  Medarbetarundersökning

Nybro kommun genomför varje år en medarbetarundersökning. Undersökningen är ett instrument för att synliggöra hur medarbetarna uppfattar arbetsklimat, arbetsgivare, ledarskap [...]