Nybro kommuns kvalitetsarbete

Alla kommunens verksamheter har målet att ge god service och kvalitet till medborgare och brukare. För att försäkra oss om att vi håller hög kvalitet på kommunens tjänster arbetar vi kontinuerligt med att förbättra arbetssätt och utveckla organisationen.

Det handlar om att kunna leverera tjänster som tillfredsställer och helst överträffar brukarnas behov och förväntningar. Det bygger på att kommunen har god kännedom om behoven och av förväntningarna. Rätt kvalitet uppnås och förväntningar infrias, behov tillgodoses och krav uppfylls.

Du som bor i Nybro kommun är vår viktigaste samarbetspartner och du har flera olika möjligheter att göra din röst hörd. Vi följer upp våra verksamheter och jämför oss med andra kommuner. Vi tycker att en dialog med kommuninvånarna är självklar och därför tar vi reda på vad Nybroborna tycker genom kund- och brukarundersökningar, medborgarundersökningar liksom kvalitetsuppföljningar.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Nybro kommuns kvalitetsarbete

Datum för publicering | ändrad: 2018-08-16 | skapad: 2014-11-26
Webbredaktör: Camilla Kallenberg | camilla.kallenberg@nybro.se
Id: inlägg: 1987 - kategori: 56

Statistik & Jämförelser

  Fakta om Nybro kommun

Nybro kommun är en framåtsträvande kommun i det småländska Glasriket med strax över 20 000 invånare. Nybro har ett unikt [...]

  Nybro kommuns kvalitetsarbete

Alla kommunens verksamheter har målet att ge god service och kvalitet till medborgare och brukare. För att försäkra oss om [...]

  Befolkningsstatistik

Nybro kommun jobbar löpande med statistik i olika delar av verksamheten. Statistik används exempelvis när budgeten ska tas fram, när [...]

  Medarbetarundersökning

Nybro kommun genomför varje år en medarbetarundersökning. Undersökningen är ett instrument för att synliggöra hur medarbetarna uppfattar arbetsklimat, arbetsgivare, ledarskap [...]