Medarbetarundersökning

Nybro kommun genomför varje år en medarbetarundersökning. Undersökningen är ett instrument för att synliggöra hur medarbetarna uppfattar arbetsklimat, arbetsgivare, ledarskap och arbetsmiljö. Resultatet av undersökningen ger Nybro kommun som arbetsgivare en bra utgångspunkt och ses som en katalysator i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Analysen görs utifrån det övergripande målet att vara en god och attraktiv arbetsgivare.

”Vi vill att medarbetarna ska uppleva att deras synpunkter är viktiga. Alla som bidrar till undersökningen är en del i att förbättra organisationen.”

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2016-03-10

Medarbetarundersökning

  Medarbetarundersökning

Nybro kommun genomför varje år en medarbetarundersökning. Undersökningen är ett instrument för att synliggöra hur medarbetarna uppfattar arbetsklimat, arbetsgivare, ledarskap [...]