Medarbetarundersökning

  Medarbetarundersökning 2015

Den sammanvägda bilden av medarbetarundersökningen 2015 visar att Nybro kommun är en bra arbetsgivare. Här finns hög motivation och goda [...]

  Medarbetarundersökning

Nybro kommun genomför varje år en medarbetarundersökning. Undersökningen är ett instrument för att synliggöra hur medarbetarna uppfattar arbetsklimat, arbetsgivare, ledarskap [...]

Id: kategori: 258