LUPP 2015

LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkätundersökning som myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tillhandahåller och gjordes första gången gemensamt 2009.

Lupp görs i mer än hälften av alla kommuner i Sverige, vilket ger ett nationellt jämförelsematerial.

Vi genomför Lupp för att ta reda på hur ungas situation ser ut och så att vi kan utveckla insatser för att förbättra ungas villkor lokalt.

Resultatet av undersökningen är också ett verktyg för samverkan mellan olika förvaltningar då enkäten berör flera områden av ungas liv.

Enkätfrågorna handlar om inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och vilka framtidsplaner man har.

Undersökningen riktar sig till unga i åldern 13 – 19 år och genomförs 1 oktober t o m 1 december 2015.

Bra kännedom om ungas levnadssituation är nyckeln till beslut som kan förbättra ungas liv.

I oktober 2012 genomfördes LUPP gemensamt i länet med regionförbundet som samordnare. Kommunerna i Kalmar län gör enkäten i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet.

 Lupp 2015 – information – PDF (497 kB)

  Sammanfattning av LUPP 2015 – PDF (741 KB)

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2015-04-27

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - LUPP

  LUPP 2013

Bra kännedom om ungas levnadssituation är nyckeln till beslut som kan förbättra ungas liv. Vi genomför Lupp för att ta [...]

  LUPP 2015

LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkätundersökning som myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tillhandahåller och gjordes [...]