LUPP 2013

Bra kännedom om ungas levnadssituation är nyckeln till beslut som kan förbättra ungas liv.

Vi genomför Lupp för att ta reda på hur ungas situation ser ut och så att vi kan utveckla insatser för att förbättra ungas villkor lokalt.

Resultatet av undersökningen är också ett verktyg för samverkan mellan olika förvaltningar då enkäten berör flera områden av ungas liv.

Enkätfrågorna handlar om inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och vilka framtidsplaner man har.

Undersökningen riktar sig till unga i åldern 13 – 19 år och genomförs 1 oktober t o m 1 december 2012.

Resultatet visar bland annat

  • att kollektivtrafiken bör förbättras  – i synnerhet kvällstid
  • att ett ett centralt ungdomscafé efterfrågas

  Resultat LUPP 2013 – grundskolan åk 8 – PDF (601 kB)

  Resultat LUPP 2013 – gymnasieskolan åk 2 – PDF (803 kB)

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2015-04-27

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - LUPP

  LUPP 2013

Bra kännedom om ungas levnadssituation är nyckeln till beslut som kan förbättra ungas liv. Vi genomför Lupp för att ta [...]

  LUPP 2015

LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkätundersökning som myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tillhandahåller och gjordes [...]