Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - LUPP

  LUPP 2013

Bra kännedom om ungas levnadssituation är nyckeln till beslut som kan förbättra ungas liv. Vi genomför Lupp för att ta [...]

  LUPP 2015

LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkätundersökning som myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tillhandahåller och gjordes [...]

Id: kategori: 230