Kommuners kvalitet i korthet – KKiK 2015

Nybro kommun – hög kvalitet år efter år!

Sedan 2010 deltar Nybro kommun i Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) undersökning Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK). Årets resultat visar åter igen på hög kvalitet. Av de 37 mått som används har Nybro kommun 21 mått på mycket godkänd nivå och 10 mått godkänd nivå.

Nybro kommun är och vill vara en utvecklingskommun. Vi arbetar hela tiden för att utveckla vår verksamhet för att Nybroborna ska få så god valuta för sina skattepengar som möjligt. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) mäter utifrån ett invånarperspektiv. Undersökningen fokuserar på hur bra kommunens verksamheter är inom tillgänglighet, trygghet, effektivitet, samhällsutveckling och delaktighet.

Årets resultat visar på mycket god tillgänglighet till simhall, bibliotek och återvinningsstationer utöver tiden 8-17 på vardagar. Av de som tar kontakt med kommunen via telefon uppfattar 96 % att de fått ett gott bemötande och ett direkt svar på en enkel fråga.

Ett av trygghetsmåtten visar antalet personer som besöker en brukare med hemtjänst under en 14-dagarsperiod. Detta mått förbättras ständigt varje år och Nybro har i år ett snitt på 11 personer. Snittet i Sverige är 15 personer

Skolresultaten är fortsatt goda i de högre årskurserna. Nöjdhetsfaktorn inom skola, på särskilda boenden och de som har hemtjänst är hög, med andra ord unga och äldre trivs i våra verksamheter.

Resultatet är ett kvitto på att Nybro kommun har en bra verksamhet och har haft det över tid.

 

  Resultat av Kommuners kvalitet i korthet – 2015 – PDF (1 MB)

Har du synpunkter?

Vad tycker du om Nybro kommuns resultat på kvalitetsmåtten? Skriv gärna en kommentar via  kommunen synpunktsformulär.

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2016-02-04

Kommuners kvalitet i korthet - KKiK