Tillgänglighet (KKiK 2014)

Kommunikationens betydelse som framgångsfaktor ökar hela tiden. Kontakter via telefon och e-post fungerar som ”sensorer” mot omvärlden och påverkar organisationens varumärke, ekonomi och effektivitet.

För att kunna erbjuda brukare och medborgare goda möjligheter att kontakta kommunen behövs smidiga interna kommunikationsflöden i det dagliga arbetet.

Även i år gör Nybro kommun en positiv resultatutveckling gällande andelen medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon i syfte att få ett direkt svar på en enkel fråga. Vid en djupare analys av resultatet synliggörs styrkor som snabb svarstid och god information då samtalet har besvarats av medborgarkontoret.

Förbättringar behövs dock att utifrån ett brukarperspektiv ska skapa en högre tillgänglighet till förvaltningarna liksom att öka upplevelsen av gott bemötande.

De kontakter som tas med Nybro kommun via e-post visar på mycket god tillgänglighet och kvalitativa svar.

Servicegraden gällande öppettiderna på simhall och bibliotek har ökat i jämförelse med föregående år. Från julhelgen 2014 utökade simhallen öppettiderna med ett antal röda dagar.

Handläggningstiden tiden gällande plats på ett äldreboende har försämrats i relation till mätningen som gjordes 2013. Jämfört med riket har dock omsorgsnämnden goda resultat.

 Nybros resultat för Tillgänglighet – 2014

 Resultat gällande Tillgänglighet – 2014 – PDF (439 kB)

Har du synpunkter?

Vad tycker du om Nybro kommuns resultat på kvalitetsmåtten? Skriv gärna en kommentar via  kommunens synpunktsformulär.

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2015-04-28

Kommunens kvalitet i korthet - KKiK 2014

  Effektivitet (KKiK 2014)

https://youtu.be/sQYXSwhLvfM Syftet med måttet är att synliggöra kommunens effektivitet och därmed kvalitet, att utifrån medborgares och brukares perspektiv leverera tjänster/serviceutbud, [...]

  Tillgänglighet (KKiK 2014)

Kommunikationens betydelse som framgångsfaktor ökar hela tiden. Kontakter via telefon och e-post fungerar som "sensorer" mot omvärlden och påverkar organisationens [...]

  Trygghet (KKiK 2014)

Nybro kommun ska av medborgare och besökare upplevas som en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i. Här spelar [...]