Tillgänglighet (KKiK 2013)

Hur tillgänglig kommunens verksamhet är för dig som invånare är en viktig kvalitetsfråga. Det handlar om tillgänglighet via telefon och webbplats, personalens bemötande när du ställer en fråga via telefon, tillgänglighet till bibliotek och simhall samt om plats inom förskola och äldreboende.

Kristian LundMedborgare som skickar enkla frågor via e-post eller tar kontakt med kommunen via telefon (eller besök) upplever en god tillgänglighet och ett gott bemötande. Förbättringen sedan 2012 är stor och det märks att kommunen gjort insatser inom dessa områden.

Öppettiderna i simhall, bibliotek är något bättre än en genomsnittlig kommun.

Väntetiderna för att få förskoleplats vid visst datum är något för långa, vilket innebär att kraven på planering ökar. Även väntetiderna för att få ekonomiskt bistånd är något för långa. Fler besök och sjukfrånvaro hos personalen är faktorerna bakom. Behöver prioriteras under 2014.

Positivt är att väntetiden för plats på äldreboende minskat kraftigt under 2013. Kan vara en kombination av ökad omsättning av platser och fler som bor kvar med hemtjänst. Förhoppningsvis ser vi nu ett ökat förtroende för hemtjänst och trygghet i kvarboende.

Kristian Lund, administrativ chef på Kommunstyrelseförvaltningen

 Nybro kommuns resultat för tillgänglighet 2013 (nytt fönster)

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2014-11-25

Kommuners kvalitet i korthet - KKiK 2013

  Effektivitet (KKiK 2013)

KKIK mäter kommunens effektivitet i 16 olika mått med mycket varierat innehåll, varav vissa mäter kvalitet och serviceutbud och vissa [...]

  Tillgänglighet (KKiK 2013)

Hur tillgänglig kommunens verksamhet är för dig som invånare är en viktig kvalitetsfråga. Det handlar om tillgänglighet via telefon och [...]

  Trygghet (KKiK 2013)

Att Nybro kommuns invånare ska känna trygghet är en mycket viktig kvalitetsfråga för kommunen. Medborgarundersökningen som ligger till grund bygger [...]