Om kommuners kvalitet i korthet (KKiK 2013)

Kommunens Kvalitet i Korthet, förkortat KKiK består av fem viktiga kunskapsområden som beskriver kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Den årliga undersökningen visar hur effektivt medborgarnas skattemedel används och vilken kvalitet kommunen levererar på sin service.

”Vårt deltagande i KKIK ger bra information till våra medborgare om kvaliteten på den service vi tillhandahåller – det tycker jag är viktigt. I år är vi glada och stolta över de förbättringar vi lyckats med och det ger oss ännu mera energi och kraft att försöka bli ännu bättre”.
Jan Lagerqvist, kommunchef/koncernchef

 

SusanneQuist”Nybro är en fantastisk stad att bo och leva i. Vi har nära till grönområden både för vila och motion, flera grundskolor som gör att barnen inte har lång skolväg samt fantastisk och engagerad personal inom vård, omsorg och skola. Detta ger oss alla trygghet. Stadskärnan med det vackra torget är snart unikt för vårt land. Viktigt att det goda samarbetet mellan handlarna och kommunen fortsätter.

På min ”önskelista” står: mer ekologiska livsmedel, stöd företagandet ännu mer samt förbättrade kommunikationer och bostäder. Dessa områden attraherar våra ungdomar, som vi vill ska bo kvar i kommunen. Vi arbetar alla tillsammans mot en hållbar framtid.”

Susanne Quist, (medborgare i Nybro kommun) reflektion på resultatet av KKiK 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Om kommuners kvalitet i korthet (KKiK 2013)

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2014-11-25

Kommuners kvalitet i korthet - KKiK 2013

  Effektivitet (KKiK 2013)

KKIK mäter kommunens effektivitet i 16 olika mått med mycket varierat innehåll, varav vissa mäter kvalitet och serviceutbud och vissa [...]

  Tillgänglighet (KKiK 2013)

Hur tillgänglig kommunens verksamhet är för dig som invånare är en viktig kvalitetsfråga. Det handlar om tillgänglighet via telefon och [...]

  Trygghet (KKiK 2013)

Att Nybro kommuns invånare ska känna trygghet är en mycket viktig kvalitetsfråga för kommunen. Medborgarundersökningen som ligger till grund bygger [...]