Delaktighet och kommunikation (KKiK 2013)

Nybro kommun är och har under flera år varit bättre än en genomsnittlig kommun när det gäller att visa en informativ hemsida. Problemet är snarare att Nybros webb inte är helt anpassad till alla nya alternativ att läsa, som telefoner och på mindre läsplattor. Även e-tjänster bör kunna utökas under 2014/15.

Om man jämför kommunens aktiviteter för ökad delaktighet för medborgare och medborgarnas uppfattningar om delaktighet
(via enkät) så skiljer det sig. Vi använder oss av ett antal verktyg/ modeller för att få invånarna mer delaktiga. Medborgarna anser sig dock något mindre delaktiga i utvecklingen jämfört med genomsnitt.

Därför bör vi fortsätta att pröva och utveckla verktyg för dialog med medborgare på olika sätt i samband med förändring

Kristian Lund, administrativ chef på Kommunstyrelseförvaltningen

 Nybro kommuns resultat för delaktighet 2013

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-09 | skapad: 2014-11-25

Kommuners kvalitet i korthet - KKiK 2013

  Effektivitet (KKiK 2013)

KKIK mäter kommunens effektivitet i 16 olika mått med mycket varierat innehåll, varav vissa mäter kvalitet och serviceutbud och vissa [...]

  Tillgänglighet (KKiK 2013)

Hur tillgänglig kommunens verksamhet är för dig som invånare är en viktig kvalitetsfråga. Det handlar om tillgänglighet via telefon och [...]

  Trygghet (KKiK 2013)

Att Nybro kommuns invånare ska känna trygghet är en mycket viktig kvalitetsfråga för kommunen. Medborgarundersökningen som ligger till grund bygger [...]