Fakta om Nybro kommun

Nybro kommun är en framåtsträvande kommun i det småländska Glasriket med strax över 20 000 invånare. Nybro har ett unikt näringsliv med många små entreprenörer men även en del större företag främst inom design-, trä- och pappersindustrin. Flera av dem är världsledande inom sina branscher. Dessutom är transport- och logistiksektorn stor och viktig i kommunen.

Nybro är nära

Småstadsidyllen Nybro har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med bland annat riksväg 25 och järnvägen med både regional- och pendeltågstrafik. Vi har även två flygplatser på ett avstånd av tre respektive nio mil. Till Kalmar tar det endast 15 minuter med tåget och till Växjö tar det 50 minuter.

Staden i Glasriket

Nybro är den största kommunen i regionen Glasriket som har nästan en miljon besökare varje år. Här kan besökaren ännu komma det magiska glaset mycket nära. Planer finns på att skapa ett internationellt kompetens- och forskningscenter för glas och design i Pukeberg. Detta i samarbete med Linnéuniversitetet och regionförbundet i Kalmar län.

Starkt näringsliv

Idag arbetar Nybro kommun aktivt för att nå visionen att bli 25 000 invånare år 2030. För att nå dit krävs både fler bostäder och fler arbetstillfällen. Inom näringslivet arbetar vi aktivt med att stärka näringslivsklimatet. Vi har alltid klara tomter och lokaler redo för företag som vill etablera sig. 2013 flyttade till exempel det stora e-handelsföretaget Royal Design hela sitt lager till Orrefors.

Nybro kommun har dessutom investerat i en helt ny elektrifierad kombiterminal. Vi ville stärka infrastrukturen och bli mer konkurrenskraftiga inom transportnäringen. Målet är att utveckla vår roll som ett logistiskt nav i regionen.

Småstadsidyll

Att bo i Nybro kommun innebär att bo i en trygg småstad men ändå ha ett stort handels- och nöjesutbud på nära håll. Nybros breda och starka föreningsliv ser till att det ständigt är många saker på gång runt om i hela kommunen. Nybro kommun är ett riktigt bra boendealternativ för hela familjen. Ett bevis för detta är att Lärarförbundet 2014 utsåg Nybro till landets tredje bästa skolkommun.

Barn i slalomtävling - Foto Emma CouchérNatur och rekreation

Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda i Nybro då det aldrig är långt till naturen. I naturreservatet Svartbäcksmåla finns södra Sveriges längsta konstsnöspår som lockar mängder av skidåkare varje år. Här finns dessutom en slalombacke och många aktiva föreningar. Kommunen har stora planer på att utveckla detta område. På sikt vill vi att Svartbäcksmåla ska vara en nationellt attraktiv plats för friluftsaktiviteter året runt.

 

 

 Turistinformation via AB Glasriket

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-25 | skapad: 2014-09-29

Statistik & Jämförelser

  Fakta om Nybro kommun

Nybro kommun är en framåtsträvande kommun i det småländska Glasriket med strax över 20 000 invånare. Nybro har ett unikt näringsliv med många små entreprenörer men även en del större företag främst inom design-, trä- och pappersindustrin. Flera av dem är världsledande inom sina branscher. Dessutom är transport- och logistiksektorn stor och viktig i kommunen.

  Befolkningsstatistik

Nybro kommun arbetar löpande med statistik i olika delar av verksamheten. Statistik används exempelvis när budgeten ska tas fram, när [...]

  Medarbetarundersökning

Nybro kommun genomför varje år en medarbetarundersökning. Undersökningen är ett instrument för att synliggöra hur medarbetarna uppfattar arbetsklimat, arbetsgivare, ledarskap [...]