Befolkningsstatistik

Nybro kommun jobbar löpande med statistik i olika delar av verksamheten. Statistik används exempelvis när budgeten ska tas fram, när planering sker av skola och omsorg och när nya bostadsområden planeras.

Nybro kommun tar varje år fram en befolkningsprognos för att få en fingervisning om hur befolkningen kommer att se ut i kommunen framöver. Prognosen baseras på hur utvecklingen har sett ut några år bakåt i tiden, vad som planeras och är på gång i kommunen och hur trenderna ser ut i resten av Sverige och världen. Befolkningsprognosen för hela kommunen och prognosen för våra tätorter kan läsas i följande länkar:

  Befolkningsprognos på kommunnivå 2019-2028 – PDF (2 MB)

  Befolkningsprognos på delområdesnivå 2019-2028 – PDF (3 MB)

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Befolkningsstatistik

Datum för publicering | ändrad: 2019-06-25 | skapad: 2015-04-21
Webbredaktör: Camilla Kallenberg | camilla.kallenberg@nybro.se
Id: inlägg: 2908 - kategori: 56

Statistik & Jämförelser

  Fakta om Nybro kommun

Nybro kommun är en framåtsträvande kommun i det småländska Glasriket med strax över 20 000 invånare. Nybro har ett unikt [...]

  Befolkningsstatistik

Nybro kommun jobbar löpande med statistik i olika delar av verksamheten. Statistik används exempelvis när budgeten ska tas fram, när [...]

  Medarbetarundersökning

Nybro kommun genomför varje år en medarbetarundersökning. Undersökningen är ett instrument för att synliggöra hur medarbetarna uppfattar arbetsklimat, arbetsgivare, ledarskap [...]