Kommunens vision & mål

År 2011 slog kommunfullmäktige fast följande vision för Nybro kommun som sträcker sig fram till 2030.

Vision 2030 – med sikte på 25 000

Nybro kommun har 25 000 invånare och är centrum i Glasriket mellan Kalmar och Växjö. Hela Nybro kommun kännetecknas av hållbarhet i alla avseenden – ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt. 

Nybro kommuns mål

Kopplat till visionen finns följande fem beslutade fullmäktigemål:

  1. All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad
  2. Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling
  3. Företagarna ska uppleva att Nybro är en attraktiv kommun att verka i
  4. Medborgarna ska uppleva att Nybro är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i
  5. Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete och alla projekt som genomförs i Nybro kommun.

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-24 | skapad: 2014-11-20
Webbredaktör: Anders Jonasson | anders.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 1852 - kategori: 55

Politik

  Förtroendevalda - kontakt

Här hittar kontaktuppgifter för alla förtroendevalda i Nybro kommuns nämnder och styrelse. Förteckning över förtroendevalda 2015-2018 - PDF

  Kommunens vision & mål

År 2011 slog kommunfullmäktige fast följande vision för Nybro kommun som sträcker sig fram till 2030. Vision 2030 - med [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2017 Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2017. Om du [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Så styrs kommunen 2015-2018

Flest röster i valet 2014 fick Centerpartiet och Christina Davidson blev vald till kommunstyrelsens ordförande. Centerpartiet samarbetar med Moderaterna, Kristdemokraterna, [...]

  Ungdomsråd

Är du mellan 13-23 år och bor i Nybro kommun? Stört dig på att inget händer? Att du inte kan [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]