Valet 2018

Den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige (regionfullmäktige). Här kan du läsa om valet och hitta information om olika sätt att rösta, rösträtt, röstkort, vallokaler och förtidsröstning.

Vem har rösträtt?

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • Svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.
  • Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige
  • Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:
  • Svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
  • Medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
  • Medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

Röstkort

Är du upptagen i röstlängden och har rösträtt får du ett röstkort hemskickat. På ditt röstkort står det vilka val du har rösträtt i och vallokalens adress och öppettider. Röstkorten skickas till alla röstberättigade 16-22 augusti. Har du inte fått ditt röstkort eller tappat det kan du beställa ett nytt hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

Röstkort är ett krav vid förtidsröstning
Ska du förtidsrösta måste du därför ha med dig ditt röstkort. Röstkortet används för att skicka din röst till det valdistrikt som du hör till i din kommun. Det är där som rösten räknas. Du prickas av i röstlängden. Innan valkuverten läggs i valurnan skiljs röstkortet från valkuverten så att valhemligheten bevaras.

Utlandsröstkort till utlandssvenskar
Du som är folkbokförd utomlands får ett utlandsröstkort. Det är ett röstkort som är anpassat för utlandssvenskar. Utlandsröstkorten skickas ut cirka två månader före valdagen och kan användas både vid brevröstning eller vid röstning på ambassad eller konsulat.

Telefonnummer har bytt plats på röstkorten
På de röstkort Valmyndigheten skickar till alla som har rösträtt har telefonnumret till kommunen och Länsstyrelsen bytt plats. De telefonnummer som anges är korrekta men står på fel plats.

Ambulerande röstmottagare

En nyhet i vallagen är de kommunala buden ersatts av ambulerande röstmottagare. Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det, lämna sina röster i bostaden till de särskilt förordnade ambulerande röstmottagarna. En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i en förtidsröstningslokal och är på begäran av väljaren, även skyldig att hjälpa väljaren att göra iordning sin röst. Budröstning finns som tidigare kvar som en möjlighet.

I Nybro kommun erbjuds ambulerande röstmottagning efter tidbokning under perioden 22 augusti till 9 september 2018.

Ambulerande röstmottagare är endast tillgängliga eftermiddagar under ordinarie kontorstid (måndag-fredag klockan 13.30-16.30) samt under valdagen och måste bokas i förväg, i god tid.

För att boka tid med ambulerande röstmottagare, kontakta valnämndens sekreterare på  peter.carlsson@nybro.se eller ring:

Peter Carlsson, 0481-452 63
Inger Rydbrink, 0481-457 02

Tänk på att ha legitimation och röstkort tillgängliga vid röstningen.

Lokaler för förtidsröstning

Under perioden 22 augusti till valdagen den 9 september är det möjligt att förtidsrösta i de röstningslokaler som anges på ditt röstkort. Fram till den 2 september erbjuds förtidsröstning endast på biblioteket i Nybro. Från och med den 3 september erbjuder vi även förtidsröstning under förmiddagarna 09:00-12:00 på kommunhuset Balder. Under hela valdagen är förtidsröstning möjlig på kommunhuset Balder, då biblioteket är stängt.

Information till partierna inför valet

För att underlätta ordningen i vallokalen/röstningslokalen erbjuds partier som anmält deltagande i valet att få såväl partivalsedlar som namnvalsedlar utskickade till respektive vallokal/röstningslokal, om dessa valsedlar lämnas från och med den 6 augusti fram till och med den 18 augusti till administrativa enheten på förvaltningshuset Balder. Valkansliet kommer då att förmedla valsedlarna till valdistrikten och röstningslokal för förtidsröstning för insortering i valsedelställ i bokstavsordning.

Namnvalsedlar och partivalsedlar från partier som inte har rätt att få sina valsedlar distribuerade enligt Vallagen ansvarar själva för påfyllning av valsedlar vid behov i röstningslokal eller vallokal.

Vallagen 8 kap. 3 § föreskriver att på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Valnämnden vill därför be samtliga partier att politisk aktivitet i anslutning till våra röstmottagningsställen utförs med omdöme och med respekt för väljarens rätt att inte utsättas för påverkan eller hinder när hen är på väg för att rösta.

Datum för publicering | skapad: 2018-08-20
Webbredaktör: Allmän nyhetsredaktör | nyheter@nybro.se
Id: inlägg: 6328 - kategori: 55

Politik

  Förtroendevalda - kontakt

Här hittar kontaktuppgifter för alla förtroendevalda i Nybro kommuns nämnder och styrelse. Förteckning över förtroendevalda 2015-2018 - PDF

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Så styrs kommunen 2019-2022

Alliansen fick flest röster i valet 2018 och Christina Davidson (C) blev vald till kommunstyrelsens ordförande. I Alliansen samarbetar Centerpartiet, [...]

  Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2019 Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2019. Om du [...]

  Valet 2018

Den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Här kan du läsa mer om att rösta, rösträtt, röstkort, vallokaler och förtidsröstning.

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Ungdomsråd

Är du mellan 13-23 år och bor i Nybro kommun? Stört dig på att inget händer? Att du inte kan [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]