Ungdomsråd

Är du mellan 13-23 år och bor i Nybro kommun? Stört dig på att inget händer? Att du inte kan vara med och påverka din eller andras situation?

Nybro Ungdomsråd finns här för att hjälpa till! Vi tar upp alla åsikter, idéer och försöker tillsammans påverka en förändring. Alla klagar vi någon gång över någonting – men förändringen ligger i att göra något åt det, tillsammans.

Ungdomsrådet består av ungdomar upp till 23 års ålder. Rådet omfattar 13 ledamöter. Rådet sammanträder var sjätte vecka och lyfter frågor som särskilt berör unga i Nybro kommun. Ungdomsrådet har yttranderätt i kommunfullmäktige. Ungdomsrådet utgör kommunfullmäktiges-, nämndernas och styrelsernas remissorgan i frågor som berör ungdomar. Ungdomsrådet deltar vid kommunfullmäktige i april varje år.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Ungdomsråd

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-24 | skapad: 2014-11-24
Webbredaktör: Irene Sjödahl | irene.sjodahl@nybro.se
Id: inlägg: 1897 - kategori: 55

Politik

  Förtroendevalda - kontakt

Här hittar kontaktuppgifter för alla förtroendevalda i Nybro kommuns nämnder och styrelse. Förteckning över förtroendevalda 2015-2018 - PDF

  Kommunens vision & mål

År 2011 slog kommunfullmäktige fast följande vision för Nybro kommun som sträcker sig fram till 2030. Vision 2030 - med [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2017 Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2017. Om du [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Så styrs kommunen 2015-2018

Flest röster i valet 2014 fick Centerpartiet och Christina Davidson blev vald till kommunstyrelsens ordförande. Centerpartiet samarbetar med Moderaterna, Kristdemokraterna, [...]

  Ungdomsråd

Är du mellan 13-23 år och bor i Nybro kommun? Stört dig på att inget händer? Att du inte kan [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]