Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2020

Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2020.

Om du ämnar besöka ett sammanträde, förvissa dig om tid och plats för sammanträdet. Denna information finns alltid aktuell på respektive föredragningslista för de olika sammanträdena.

Kommunfullmäktige

Kulturhuset Kristallen
Klockan 18.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

20 januari
17 februari
16 mars
15 april (onsdag) – nytt datum
18 maj (inställt)
15 juni (klockan 15:00)
14 september
19 oktober
16 november
14 december (klockan 15.00)

Kommunstyrelsen

Eken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten från klockan 13.00.

27 januari
24 februari
23 mars
20 april
25 maj
15 juni (klockan 09.00)
24 augusti
21 september
26 oktober
23 november
14 december (klockan 09.00)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Eken, kommunhuset
Klockan 08.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

15 januari
12 februari
11 mars
8 april
13 maj
3 juni
12 augusti
9 september
14 oktober
11 november
2 december

Individ- och familjenämnden

Eken, kommunhuset
Klockan 13.30
Sekreterare: Peter Carlsson
Telefonnummer: 0481-452 63

21 januari
18 februari
17 mars
14 april
12 maj
9 juni
18 augusti
15 september
13 oktober
10 november
8 december

Kulturnämnden

Eken, kommunhuset
Klockan 14.00
Sekreterare: Ann Crantz
Telefonnummer: 0481-456 85

5 februari
25 mars (inställt)
2 juni
23 september
21 oktober
3 december

Lärandenämnden

Eken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Ann Crantz
Telefonnummer: 0481-456 85

Lärandenämndens sammanträden är öppna för allmänheten med undantag av ärenden, där myndighetsutövning och sekretess förekommer.

29 januari
26 februari
1 april (inställt)
29 april
10 juni
2 september
30 september
28 oktober
9 december

Miljö- och byggnämnden

Björken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Malin  Lindgren
Telefonnummer: 0481-453 72

Miljö- och byggnämndens sammanträden är öppna för allmänheten med undantag av ärenden, där myndighetsutövning och sekretess förekommer.

30 januari
27 februari
26 mars
23 april (inställt)
20 maj (onsdag)
11 juni
27 augusti
24 september
22 oktober
12 november
10 december

Omsorgsnämnden

Björken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Karin Becker
Telefonnummer: 0481-457 02

4 februari
17 mars
5 maj
9 juni
25 augusti
29 september
3 november
1 december

Samhällsbyggnadsnämnden

Björken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Malin Lindgren
Telefonnummer: 0481-453 72

28 januari
25 februari
24 mars
21 april
19 maj
9 juni
25 augusti
22 september
20 oktober
17 november
8 december

Överförmyndarnämnden

Eken, kommunhuset
Klockan 14.00
Sekreterare: Marita Haraldsson
Telefonnummer: 0481-452 51

16 januari
19 mars
14 maj
20 augusti
15 oktober
10 december

Nybro Bostads AB/AB Nybro Brunn/Transtorpsfastigheter AB

Sekreterare: Helena Hertzman-Rohdin

29 januari
4 mars
1 april (årsstämma)
3 juni
19 augusti
30 september
2 december

Nybro Elnät AB/Nybro Energi AB/Nybro Värmecentral AB/Fastigheter i Nybro AB

Sekreterare: Åsa Dahlin
Telefonnummer: 0481-454 20

28 januari
29 januari
5 mars
31 mars (årsstämma)
8 juni
25 augusti
5 oktober
1 december

Nybro Kommunbolag AB

Eken, kommunhuset
Klockan 08.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

21 januari
17 mars (inställt)
24 mars (nytt datum)
2 april (årsstämma)
9 juni
20 oktober
8 december

Kommunala pensionärsutskottet

Klockan 09.00
Sekreterare: Irene Sjödahl
Telefonnummer: 0481-453 41

18 februari
2 juni (inställt)
1 september
1 december

Funktionshinderrådet

Eken, kommunhuset
Klockan: 14:00
Sekreterare: Sofie Eriksson
Telefonnummer: 0481-454 21

2 april (inställt)
4 juni (inställt)
8 oktober
3 december

Ungdomsrådet

Klockan 14.45
Sekreterare: Emma Adrian
Telefonnummer: o481-453 55

Datum kan ändras med kort varsel!

26 februari
8 april
7 oktober
2 december

Datum för publicering | ändrad: 2020-05-11 | skapad: 2015-01-09

Politik

  Nybroförslaget

Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan rösta och lämna förslag.

  Protokoll & Kallelser

2019 - Kommunstyrelsens register - PDF (354 KB) Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt [...]

  Sammanträdesdagar

Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2019.

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Så styrs kommunen 2019-2022

Alliansen fick flest röster i valet 2018 och Christina Davidson (C) blev vald till kommunstyrelsens ordförande. I Alliansen samarbetar Centerpartiet, [...]

  Ungdomsrådet i Nybro kommun!

Nybro Ungdomsråd är instiftat av Kommunfullmäktige och finns för att stärka ungas delaktighet och för att bredda perspektiven för beslutsfattare [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]