Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2019

Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2019.

Om du ämnar besöka ett sammanträde, förvissa dig om tid och plats för sammanträdet. Denna information finns alltid aktuell på respektive föredragningslista för de olika sammanträdena.

Kommunfullmäktige

Lokal: Kulturhuset Kristallen
Klockan 18.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

21 januari
18 februari
18 mars
15 april
20 maj (Orrefors skola, matsalen)
17 juni (klockan 15:00)
19 augusti (inställt)
16 september
21 oktober (inställt)
18 november
16 december (klockan 15.00)

Kommunstyrelsen

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten från klockan 13.00.

7 januari (extra)
28 januari
25 februari
25 mars
23 april
27 maj
17 juni (klockan 09.00)
26 augusti
23 september
28 oktober
25 november
16 december (klockan 09.00)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan 08.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

16 januari
13 februari
13 mars
10 april
15 maj
5 juni
14 augusti
11 september
16 oktober
13 november
4 december

Individ- och familjenämnden

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan 13.30
Sekreterare: Peter Carlsson
Telefonnummer: 0481-452 63

3 januari (extra, klockan 13.00)
22 januari
19 februari
19 mars
16 april
14 maj
11 juni
20 augusti
17 september
15 oktober
12 november
10 december

Kulturnämnden

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Ann Crantz
Telefonnummer: 0481-456 85

6 februari
27 mars
29 april (nytt datum, kl 16.00)
4 juni (nytt datum)
5 juni (inställt)
25 september
23 oktober (inställt)
3 december (nytt datum)

Lärandenämnden

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Ann Crantz
Telefonnummer: 0481-456 85

Lärandenämndens sammanträden är öppna för allmänheten med undantag av ärenden, där myndighetsutövning och sekretess förekommer.

30 januari
27 februari
3 april
2 maj
12 juni
4 september
2 oktober
30 oktober
11 december

Miljö- och byggnämnden

Lokal: Björken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Malin  Lindgren
Telefonnummer: 0481-453 72

Miljö- och byggnämndens sammanträden är öppna för allmänheten med undantag av ärenden, där myndighetsutövning och sekretess förekommer.

31 januari
28 februari
28 mars
25 april
23 maj
13 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
14 november
12 december

Omsorgsnämnden

Lokal: Björken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Inger Rydbrink
Telefonnummer: 0481-452 55

5 februari
19 mars
7 maj
11 juni
27 augusti
1 oktober
5 november
3 december

Samhällsbyggnadsnämnden

Lokal: Björken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Malin Lindgren
Telefonnummer: 0481-453 72

29 januari
26 februari
26 mars
24 april
21 maj
11 juni
27 augusti
24 september
22 oktober
19 november
10 december

Överförmyndarnämnden

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan 14.00
Sekreterare: Marita Haraldsson
Telefonnummer: 0481-452 51

21 februari
25 april
13 juni (Café Hos Oss, Pukeberg)
19 september
21 november

Nybro Bostads AB/AB Nybro Brunn/Transtorpfastigheter AB

Sekreterare: Helena Hertzman-Rohdin
Telefonnummer:

30 januari
6 mars
3 april (årsstämma)
5 juni
21 augusti
 2 oktober
4 december

 

Nybro Elnät AB/Nybro Energi AB/Nybro Värmecentral AB/Fastigheter i Nybro AB

Sekreterare: Åsa Dahlin
Telefonnummer: 0481-454 20

29 januari
30 januari
12 mars
2 april (årsstämma)
10 juni
27 augusti
7 oktober
3 december

Nybro Kommunbolag AB

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan 08.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

22 januari
19 mars
4 april (årsstämma)
11 juni
22 oktober
10 december

Kommunala Pensionärsutskottet

Lokal:
Klockan 09.00
Sekreterare: Irene Sjödahl
Telefonnummer: 0481-453 41

19 februari
4 juni
3 september
3 december

Funktionshinderrådet

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan: 14:00
Sekreterare: Sofie Eriksson
Telefonnummer: 0481-454 21

21 februari
4 juni
10 oktober
5 december

Ungdomsrådet

Klockan 14.45
Sekreterare: Emma Adrian
Telefonnummer: o481-453 55

18 januari
15 februari
15 mars
12 april
27 september
18 oktober
19 oktober
15 november

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-14 | skapad: 2015-01-09

Politik

  Förtroendevalda - kontakt

Här hittar kontaktuppgifter för alla förtroendevalda i Nybro kommuns nämnder och styrelse. Kommunstyrelseförvaltningen sammanställer även en förteckning över förtroendevalda 2019-2022 [...]

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Kommunfullmäktige 17 juni

Nästa kommunfullmäktige: Måndag 17 juni kl. 15. Som vanligt på Kristallen där mötet inleds med en frågestund från allmänheten. Kan [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Så styrs kommunen 2019-2022

Alliansen fick flest röster i valet 2018 och Christina Davidson (C) blev vald till kommunstyrelsens ordförande. I Alliansen samarbetar Centerpartiet, [...]

  Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2019 Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2019. Om du [...]

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Ungdomsråd

Är du mellan 13-23 år och bor i Nybro kommun? Stört dig på att inget händer? Att du inte kan [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]