Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2018

Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2018.

Om du ämnar besöka ett sammanträde, förvissa dig om tid och plats för sammanträdet. Denna information finns alltid aktuell på respektive föredragningslista för de olika sammanträdena.

Kommunfullmäktige

Lokal: Kulturhuset Kristallen
Klockan 18.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

22 januari
19 februari (inställt)
19 mars
16 april
21 maj (Bäckebo Bygdegård)
18 juni (Klockan 15:00)
20 augusti (inställt)
17 september
15 oktober (Nya kommunfullmäktige)
22 oktober
19 november
17 december (Klockan 15.00)

Kommunstyrelsen

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten från klockan 13.00.

29 januari
26 februari
26 mars
23 april
28 maj
18 juni (Klockan 09.00)
27 augusti
24 september
29 oktober
26 november
17 december (Klockan 09.00)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan 08.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

17 januari
14 februari
14 mars
11 april
16 maj
5 juni
15 augusti
12 september
17 oktober
15 november
5 december

Lärande- och kulturnämnden

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Ann Crantz
Telefonnummer: 0481-456 85

Lärande- och kulturnämndens sammanträden är öppna för allmänheten med undantag av ärenden, där myndighetsutövning och sekretess förekommer.

31 januari
28 februari
4 april
2 maj
13 juni
5 september
3 oktober
31 oktober
12 december

Individ- och familjenämnden

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan 13.30
Sekreterare: Peter Carlsson
Telefonnummer: 0481-452 63

23 januari
20 februari
20 mars
17 april
15 maj
12 juni
21 augusti
18 september
16 oktober
13 november
11 december

Myndighetsnämnden

Lokal: Björken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Sofie Eriksson
Telefonnummer: 0481-453 72

1 februari
1 mars
29 mars
26 april
17 maj
14 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
15 november
13 december

Omsorgsnämnden

Lokal: Björken, kommunhuset
Klockan 14.00
Sekreterare: Inger Rydbrink
Telefonnummer: 0481-452 55

6 februari
20 mars
7 maj (nytt datum)
12 juni
28 augusti
25 september
6 november
4 december

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden

Lokal: Björken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Sofie Eriksson
Telefonnummer: 0481-453 72

Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten med undantag av ärenden, där myndighetsutövning och sekretess förekommer.

30 januari
27 februari
27 mars
24 april
22 maj
12 juni
28 augusti
25 september
30 oktober
20 november
11 december

Överförmyndarnämnden

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan 14.00
Sekreterare: Marita Haraldsson
Telefonnummer: 0481-452 51

18 januari
22 mars
17 maj
23 augusti (Torsås)
18 oktober
13 december

Nybro Bostads AB/AB Nybro Brunn/Transtorpfastigheter AB

Sekreterare:
Telefonnummer:

31 januari
7 mars
4 april (årsstämma)
5 juni
22 augusti
  3 oktober
4 december (nytt datum)
5 december (inställt)

 

Nybro Elnät AB/Nybro Energi AB/Nybro Värmecentral AB/Fastigheter i Nybro AB

Sekreterare: Pernilla Klintberg
Telefonnummer: 0481-454 20

30 januari
13 mars
3 april (årsstämma)
11 juni
28 augusti
2 oktober
4 december

Nybro Kommunbolag AB

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan 08.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

23 januari
20 mars
5 april (årsstämma)
12 juni
23 oktober
11 december (inställt)

Kommunala Pensionärsutskottet

Lokal:
Klockan 09.00
Sekreterare: Irene Sjödahl
Telefonnummer: 0481-453 41

20 februari
8 juni
4 september
4 december

Funktionshinderrådet

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan: 14:00
Sekreterare: Milanka Maksimovic
Telefonnummer: 0481-452 03

22 februari
7 juni
11 oktober
6 december

Ungdomsrådet

Klockan 14.45
Sekreterare: Ann Crantz
Telefonnummer: 0481-456 85

19 januari
16 februari
16 mars
20 april
21 september (inställt)
28 september (inställt)
5 oktober (nytt datum)
19 oktober
16 november

Datum för publicering | ändrad: 2018-11-27 | skapad: 2015-01-09
Webbredaktör: Milanka Maksimovic | milanka.maksimovic@nybro.se
Id: inlägg: 2519 - kategori: 55

Politik

  Förtroendevalda - kontakt

Här hittar kontaktuppgifter för alla förtroendevalda i Nybro kommuns nämnder och styrelse. Förteckning över förtroendevalda 2015-2018 - PDF

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Så styrs kommunen 2015-2018

Flest röster i valet 2014 fick Centerpartiet och Christina Davidson blev vald till kommunstyrelsens ordförande. Centerpartiet samarbetar med Moderaterna, Kristdemokraterna, [...]

  Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2018 Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2018. Om du [...]

  Valet 2018

Den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Här kan du läsa mer om att rösta, rösträtt, röstkort, vallokaler och förtidsröstning.

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Ungdomsråd

Är du mellan 13-23 år och bor i Nybro kommun? Stört dig på att inget händer? Att du inte kan [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]