Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2017

Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2017.

Om du ämnar besöka ett sammanträde, förvissa dig om tid och plats för sammanträdet. Denna information finns alltid aktuell på respektive föredragningslista för de olika sammanträdena.

Kommunfullmäktige

Lokal: Kulturhuset Kristallen
Klockan 18.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

23 januari
20 februari
20 mars
18 april (Örsjö Bygdegård)
22 maj
19 juni (Klockan 15:00)
21 augusti
18 september
23 oktober
20 november
18 december (Klockan 15.00)

Kommunstyrelsen

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten från klockan 13.00.

30 januari
27 februari (Björken)
27 mars
24 april
29 maj
19 juni (Klockan 09.00)
28 augusti
25 september
30 oktober
27 november
18 december (Klockan 09.00)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan 08.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

18 januari
15 februari
15 mars
12 april
17 maj
7 juni
16 augusti
13 september
18 oktober
15 november
6 december

Lärande- och kulturnämnden

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Irene Sjödahl
Telefonnummer: 0481-453 41

Lärande- och kulturnämndens sammanträden är öppna för allmänheten med undantag av ärenden, där myndighetsutövning och sekretess förekommer.

1 februari
1  mars
5 april
3 maj
14 juni
31 juli (klockan 08.30, extra)
6 september
4 oktober
1 november
13 december

Individ- och familjenämnden

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan 13.30
Sekreterare: Peter Carlsson
Telefonnummer: 0481-452 63

24 januari
21 februari
21 mars
18 april
16 maj
13 juni
22 augusti
19 september
17 oktober
14 november
12 december

Myndighetsnämnden

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Sofie Eriksson
Telefonnummer: 0481-453 72

2 februari (inställt)
2 mars
30 mars
27 april
18 maj
15 juni
31 augusti
28 september
26 oktober
16 november
14 december

Omsorgsnämnden

Lokal: Björken, kommunhuset
Klockan 14.00
Sekreterare: Inger Rydbrink
Telefonnummer: 0481-452 55

7 februari
21 mars
9 maj
13 juni
22 augusti
19 september
7 november
12 december

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden

Lokal: Björken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Sofie Eriksson
Telefonnummer: 0481-453 72

Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten med undantag av ärenden, där myndighetsutövning och sekretess förekommer.

31 januari
28 februari
28 mars
25 april
23 maj
13 juni
  1 augusti (klockan 11.00, extra)
29 augusti
26 september
31 oktober
21 november
12 december

Överförmyndarnämnden

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan 15.00
Sekreterare: Marita Haraldsson
Telefonnummer: 0481-452 51

23 februari
20 april
15 juni (Uppvidinge kommun)
21 september
23 november

AB Nybro Brunn

Sekreterare:
Telefonnummer:

19 januari
9 mars
6 april (årsstämma)
8 juni
6 oktober, klockan 08.00 (nytt datum och klockslag)
7 december

Nybro Bostads AB

Sekreterare:
Telefonnummer:

30 januari
9 mars
5 april (årsstämma)
7 juni
5 oktober
6 december

Nybro Elnät AB/Nybro Energi AB/Nybro Värmecentral AB/Fastigheter i Nybro AB

Sekreterare: Pernilla Klintberg
Telefonnummer: 0481-454 20

17 januari
14 mars
4 april (årsstämma)
23 maj (nytt datum)
1 juni (inställt)
3 oktober
5 december

Nybro Kommunbolag AB

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan 08.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

24 januari (sammanträdesrummet Björken)
21 mars
6 april (årsstämma)
13 juni
10 oktober (inställt)
23 oktober (nytt datum)
12 december

Kommunala Pensionärsutskottet

Lokal: Eken, kommunhuset
Klockan 09.00
Sekreterare: Inger Rydbrink
Telefonnummer: 0481-452 55

28 februari
8 juni
5 september
5 december

Funktionshinderrådet

Lokal: Kvarnbacken
Klockan: 14:00
Sekreterare: Peter Carlsson
Telefonnummer: 0481-452 63

23 februari (Klockan 13.00)
8 juni
7 september
7 december

Ungdomsrådet

Klockan 13.30
Sekreterare: Ann Crantz
Telefonnummer: 0481-456 85

20 januari
3 mars
7 april
5 maj
1 september
6 oktober
10 november
8 december

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-27 | skapad: 2015-01-09
Webbredaktör: Milanka Maksimovic | milanka.maksimovic@nybro.se
Id: inlägg: 2519 - kategori: 55

Politik

  Förtroendevalda - kontakt

Här hittar kontaktuppgifter för alla förtroendevalda i Nybro kommuns nämnder och styrelse. Förteckning över förtroendevalda 2015-2018 - PDF

  Kommunens vision & mål

År 2011 slog kommunfullmäktige fast följande vision för Nybro kommun som sträcker sig fram till 2030. Vision 2030 - med [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2017 Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2017. Om du [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Så styrs kommunen 2015-2018

Flest röster i valet 2014 fick Centerpartiet och Christina Davidson blev vald till kommunstyrelsens ordförande. Centerpartiet samarbetar med Moderaterna, Kristdemokraterna, [...]

  Ungdomsråd

Är du mellan 13-23 år och bor i Nybro kommun? Stört dig på att inget händer? Att du inte kan [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]