Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden.

 Här hittar du datum, tid och plats för alla sammanträdesdagar

Protokoll, föredragningslista, ärendelista

(TSN) Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden (12)

(TSN) Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden (2017-09-26)

Datum: 2017-09-26 | Tid: 11:00 | Plats: Björken, kommunhuset Balder

(TSN) Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden (2017-08-29)

Datum: 2017-08-29 | Tid: 11:00 | Plats: Björken, kommunhuset Balder

(TSN) Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden (2017-08-01)

Datum: 2017-08-01 | Tid: 11:00 | Plats: Orrefors glasbruks konferens- och utställningshall, stora konferensrummet

(TSN) Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden (2017-06-13)

Datum: 2017-06-13 | Tid: 13:00 | Plats: Björken, kommunhuset Balder

(TSN) Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden (2017-05-23)

Datum: 2017-05-23 | Tid: 11:00 | Plats: Arenahyllan, Liljas Arena

(TSN) Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden (2017-04-25)

Datum: 2017-04-25 | Tid: 11:00 | Plats: Björken, kommunhuset Balder

(TSN) Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden (2017-03-28)

Datum: 2017-03-28 | Tid: 11:00 | Plats: Björken, kommunhuset Balder

(TSN) Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden (2017-02-28)

Datum: 2017-02-28 | Tid: 13:00 | Plats: Björken, kommunhuset Balder

(TSN) Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden (2017-01-31)

Datum: 2017-01-31 | Tid: 13:00 | Plats: Björken, kommunhuset Balder

(TSN) Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden (2016-12-13)

Datum: 2016-12-13 | Tid: 13:00 | Plats: Björken, kommunhuset Balder

(TSN) Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden (2016-11-22)

Datum: 2016-11-22 | Tid: 13:00 | Plats: Björken, kommunhuset Balder

(TSN) Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden (2016-10-25)

Datum: 2016-10-25 | Tid: 13:00 | Plats: Björken, kommunhuset Balder


Webbredaktör: Anders Jonasson | anders.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 354 - kategori: 55

Politik

  Förtroendevalda - kontakt

Här hittar kontaktuppgifter för alla förtroendevalda i Nybro kommuns nämnder och styrelse. Förteckning över förtroendevalda 2015-2018 - PDF

  Kommunens vision & mål

År 2011 slog kommunfullmäktige fast följande vision för Nybro kommun som sträcker sig fram till 2030. Vision 2030 - med [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2017 Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2017. Om du [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Så styrs kommunen 2015-2018

Flest röster i valet 2014 fick Centerpartiet och Christina Davidson blev vald till kommunstyrelsens ordförande. Centerpartiet samarbetar med Moderaterna, Kristdemokraterna, [...]

  Ungdomsråd

Är du mellan 13-23 år och bor i Nybro kommun? Stört dig på att inget händer? Att du inte kan [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]