Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden.

 Här hittar du datum, tid och plats för alla sammanträdesdagar

Protokoll, föredragningslista, ärendelista

(KS) Kommunstyrelsen (12)

(KS) Kommunstyrelsen (2017-09-25)

Datum: 2017-09-25 | Tid: 13:00 | Plats: Eken, kommunhuset Balder

(KS) Kommunstyrelsen (2017-08-28)

Datum: 2017-08-28 | Tid: 13:00 | Plats: Eken, kommunhuset Balder

(KS) Kommunstyrelsen (2017-06-19)

Datum: 2017-06-19 | Tid: 09:00 | Plats: Eken, kommunhuset Balder

(KS) Kommunstyrelsen (2017-05-29)

Datum: 2017-05-29 | Tid: 13:00 | Plats: Eken, kommunhuset Balder

(KS) Kommunstyrelsen (2017-04-24)

Datum: 2017-04-24 | Tid: 13:00 | Plats: Eken, kommunhuset Balder

(KS) Kommunstyrelsen (2017-03-27)

Datum: 2017-03-27 | Tid: 13:00 | Plats: Eken, kommunhuset Balder

(KS) Kommunstyrelsen (2017-02-27)

Datum: 2017-02-27 | Tid: 13:00 | Plats: Björken, kommunhuset Balder

(KS) Kommunstyrelsen (2017-01-30)

Datum: 2017-01-30 | Tid: 13:00 | Plats: Eken, kommunhuset Balder

(KS) Kommunstyrelsen (2017-01-01)

Datum: 2017-01-01 | Tid: 00:00

(KS) Kommunstyrelsen (2016-12-19)

Datum: 2016-12-19 | Tid: 09:00 | Plats: Kommunhuset, lokal Eken

(KS) Kommunstyrelsen (2016-11-28)

Datum: 2016-11-28 | Tid: 13:00 | Plats: Kommunhuset, lokal Eken

(KS) Kommunstyrelsen (2016-10-31)

Datum: 2016-10-31 | Tid: 13:00 | Plats: Kommunhuset, lokal Eken


Webbredaktör: Anders Jonasson | anders.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 354 - kategori: 55

Politik

  Förtroendevalda - kontakt

Här hittar kontaktuppgifter för alla förtroendevalda i Nybro kommuns nämnder och styrelse. Förteckning över förtroendevalda 2015-2018 - PDF

  Kommunens vision & mål

År 2011 slog kommunfullmäktige fast följande vision för Nybro kommun som sträcker sig fram till 2030. Vision 2030 - med [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2017 Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2017. Om du [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Så styrs kommunen 2015-2018

Flest röster i valet 2014 fick Centerpartiet och Christina Davidson blev vald till kommunstyrelsens ordförande. Centerpartiet samarbetar med Moderaterna, Kristdemokraterna, [...]

  Ungdomsråd

Är du mellan 13-23 år och bor i Nybro kommun? Stört dig på att inget händer? Att du inte kan [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]