Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden.

 Här hittar du datum, tid och plats för alla sammanträdesdagar

Protokoll, föredragningslista, ärendelista

Miljö- och byggnämnden (11)

(mbn) Miljö- och byggnämnden (2019-10-24)

Datum: 2019-10-24 | Tid: 13:00 | Plats: Björken, Kommunhuset Balder

(mbn) Miljö- och byggnämnden (2019-09-26)

Datum: 2019-09-26 | Tid: 15:00 | Plats: Björken, Kommunhuset Balder

(mbn) Miljö- och byggnämnden (2019-08-29)

Datum: 2019-08-29 | Tid: 13:00 | Plats: Björken, Kommunhuset Balder

(mbn) Miljö- och byggnämnden (2019-06-13)

Datum: 2019-06-13 | Tid: 13:00 | Plats: Björken, Kommunhuset Balder

Miljö- och byggnämnden (2019-05-23)

Datum: 2019-05-23 | Tid: 13:00 | Plats: Björken, kommunhuset Balder

(mbn) Miljö- och byggnämnden (2019-03-28)

Datum: 2019-03-28 | Tid: 13:00 | Plats: Björken, Kommunhuset Balder

(mbn) Miljö- och byggnämnden (2019-02-28)

Datum: 2019-02-28 | Tid: 13:00 | Plats: Björken, Kommunhuset Balder

(mbn) Miljö- och byggnämnden (2019-01-31)

Datum: 2019-01-31 | Tid: 13:00 | Plats: Eken, Kommunhuset Balder

(MN) Myndighetsnämnden (2018-12-13)

Datum: 2018-12-13 | Tid: 13:00 | Plats: Björken, Kommunhuset Balder

(MN) Myndighetsnämnden (2018-11-15)

Datum: 2018-11-15 | Tid: 13:00 | Plats: Björken, Kommunhuset Balder

(MN) Myndighetsnämnden (2018-10-25)

Datum: 2018-10-25 | Tid: 13:00 | Plats: Björken, Kommunhuset Balder


Politik

  Förtroendevalda - kontakt

Här hittar kontaktuppgifter för alla förtroendevalda i Nybro kommuns nämnder och styrelse. Kommunstyrelseförvaltningen sammanställer även en förteckning över förtroendevalda 2019-2022 [...]

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Kommunfullmäktige 17 juni

Nästa kommunfullmäktige: Måndag 17 juni kl. 15. Som vanligt på Kristallen där mötet inleds med en frågestund från allmänheten. Kan [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Så styrs kommunen 2019-2022

Alliansen fick flest röster i valet 2018 och Christina Davidson (C) blev vald till kommunstyrelsens ordförande. I Alliansen samarbetar Centerpartiet, [...]

  Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2019 Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2019. Om du [...]

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Ungdomsråd

Är du mellan 13-23 år och bor i Nybro kommun? Stört dig på att inget händer? Att du inte kan [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]