Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden.

 Här hittar du datum, tid och plats för alla sammanträdesdagar

Protokoll, föredragningslista, ärendelista

(KF) Kommunfullmäktige (13)

(KF) Kommunfullmäktige (2019-10-21)

Datum: 2019-10-21 | Tid: 18:00 | Plats: Kulturhuset Kristallen

(KF) Kommunfullmäktige (2019-09-16)

Datum: 2019-09-16 | Tid: 18:00 | Plats: Kulturhuset Kristallen

(KF) Kommunfullmäktige (2019-08-19)

Datum: 2019-08-19 | Tid: 18:00 | Plats: Kulturhuset Kristallen

(KF) Kommunfullmäktige (2019-06-17)

Datum: 2019-06-17 | Tid: 15:00 | Plats: Kulturhuset Kristallen

(KF) Kommunfullmäktige (2019-05-20)

Datum: 2019-05-20 | Tid: 18:00 | Plats: Orrefors skola, matsalen

(KF) Kommunfullmäktige (2019-04-15)

Datum: 2019-04-15 | Tid: 18:00 | Plats: Kulturhuset Kristallen

(KF) Kommunfullmäktige (2019-03-18)

Datum: 2019-03-18 | Tid: 18:00 | Plats: Kulturhuset Kristallen

(KF) Kommunfullmäktige (2019-02-18)

Datum: 2019-02-18 | Tid: 18:00 | Plats: Kulturhuset Kristallen

(KF) Kommunfullmäktige (2019-01-21)

Datum: 2019-01-21 | Tid: 18:00 | Plats: Kulturhuset Kristallen

(KF) Kommunfullmäktige (2019-01-01)

Datum: 2019-01-01 | Tid: 00:00

(KF) Kommunfullmäktige (2018-12-17)

Datum: 2018-12-17 | Tid: 15:00 | Plats: Kulturhuset Kristallen

(KF) Kommunfullmäktige (2018-11-19)

Datum: 2018-11-19 | Tid: 18:00 | Plats: Kulturhuset Kristallen

(KF) Kommunfullmäktige (2018-10-22)

Datum: 2018-10-22 | Tid: 18:00 | Plats: Kulturhuset Kristallen


Politik

  Förtroendevalda - kontakt

Här hittar kontaktuppgifter för alla förtroendevalda i Nybro kommuns nämnder och styrelse. Kommunstyrelseförvaltningen sammanställer även en förteckning över förtroendevalda 2019-2022 [...]

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Kommunfullmäktige 17 juni

Nästa kommunfullmäktige: Måndag 17 juni kl. 15. Som vanligt på Kristallen där mötet inleds med en frågestund från allmänheten. Kan [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Så styrs kommunen 2019-2022

Alliansen fick flest röster i valet 2018 och Christina Davidson (C) blev vald till kommunstyrelsens ordförande. I Alliansen samarbetar Centerpartiet, [...]

  Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2019 Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2019. Om du [...]

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Ungdomsråd

Är du mellan 13-23 år och bor i Nybro kommun? Stört dig på att inget händer? Att du inte kan [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]