Nybroförslaget

Nybroförslaget ger dig som är folkbokförd i kommunen möjlighet att via e-tjänst och med e-legitimation framföra en idé eller förslag till kommunen. Andra invånare kan sedan rösta på ditt förslag via samma tjänst.

Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan lämna förslag och stötta andras förslag. Om 50 personer eller fler stöttar förslaget lämnas det vidare för handläggning och beredning innan politiskt beslut tas i respektive nämnd eller i kommunfullmäktige.

Syftet med Nybroförslag är att stärka demokratin, öka delaktigheten och att ge medborgare en större möjlighet att engagera sig.

Nybroförslag lämnas via kommunens e-tjänst, för detta krävs en e-legitimation.

Personer folkbokförda i Nybro kommun som inte har tillgång till internet eller e-legitimation kan få hjälp på Medborgarkontoret att lägga in förslaget i e-tjänsten.

E-tjänst för att lämna Nybroförslag:
 minasidor.nybro.se/nybroforslag

E-tjänst för att rösta och se aktiva Nybroförslag:
 minasidor.nybro.se/forslag/nybroforslag

Datum för publicering | ändrad: 2020-09-24 | skapad: 2020-08-28

Politik

  Nybroförslaget

Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan rösta och lämna förslag.

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Sammanträdesdagar

Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare.

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Så styrs kommunen 2019-2022

Alliansen fick flest röster i valet 2018 och Christina Davidson (C) blev vald till kommunstyrelsens ordförande. I Alliansen samarbetar Centerpartiet, [...]

  Ungdomsrådet i Nybro kommun

Nybro Ungdomsråd är instiftat av Kommunfullmäktige och finns för att stärka ungas delaktighet och för att bredda perspektiven för beslutsfattare [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]