Förtroendevalda – kontakt

Här hittar kontaktuppgifter för alla förtroendevalda i Nybro kommuns nämnder och styrelse.

Kommunstyrelseförvaltningen sammanställer även en förteckning över förtroendevalda 2019-2022 i PDF-format. Kontakta förvaltningen på  kommun@nybro.se om du vill ta del av den.

Omsorgsnämnden (22)

Mildred Persson

Titel: Ordförande
Parti: Moderaterna
Telefon: 070-512 30 25

Stig-Roland Fagergård

Titel: Vice ordförande
Parti: Socialdemokraterna
Telefon: 070-584 36 36

Moderaterna

Annika Karlsson

Titel: Ledamot
Parti: Moderaterna
Telefon: 070-5084551

Marie Nygren

Titel: Ersättare
Parti: Moderaterna
Telefon: 070-954 84 57

Socialdemokraterna

Eva Karlsson

Titel: Ersättare
Parti: Socialdemokraterna
Telefon: 076-793 62 48

Ingegerd Lagercrantz

Titel: Ersättare
Parti: Socialdemokraterna
Telefon: 070-632 31 68

Milla Dietrichson

Titel: Ledamot
Parti: Socialdemokraterna
Telefon: 076-111 36 36

Peter Harrysson

Titel: Ledamot
Parti: Socialdemokraterna
Telefon: 070-349 95 75

Wim Bengtsson

Titel: Ersättare
Parti: Socialdemokraterna
Telefon: 073-022 42 09

Sverigedemokraterna

Johnny Svedin

Titel: Ledamot
Parti: Sverigedemokraterna
Telefon: 073-228 25 51

Patrik Aronsson

Titel: Ersättare
Parti: Sverigedemokraterna
Telefon: 070-632 32 26

Robin Broman

Titel: Ledamot
Parti: Sverigedemokraterna
Telefon: 076-392 50 50

Torgny Tagesson

Titel: Ersättare
Parti: Sverigedemokraterna
Telefon: 072-712 19 49

Centerpartiet

Anders Johansson

Titel: Ledamot
Parti: Centerpartiet
Telefon: 076-848 05 71

Ann-Mari Johansson

Titel: Ersättare
Parti: Centerpartiet
Telefon: 072-544 34 34

Bodil Johansson

Titel: Ledamot
Parti: Centerpartiet
Telefon: 073-036 45 63

Ingeli Ivansson

Titel: Ersättare
Parti: Centerpartiet
Telefon: 070-665 31 31

Magnus Svensson

Titel: Ersättare
Parti: Centerpartiet
Telefon: 070-609 70 62

Vänsterpartiet

Ingela Hansson

Titel: Ersättare
Parti: Vänsterpartiet
Telefon: 072-211 35 73

Ola Keyser

Titel: Ledamot
Parti: Vänsterpartiet
Telefon: 070-684 11 44

Kristdemokaterna

Alexandra Adolfsson Ingers

Titel: Ersättare
Parti: Kristdemokaterna

Myrthel Tobiasson

Titel: Ledamot
Parti: Kristdemokaterna
Telefon: 0481-410 16

Relaterat: Webbsida för: Förtroendevalda – kontakt

Webbredaktör: Anders Jonasson | anders.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 353 - kategori: 55

Politik

  Förtroendevalda - kontakt

Här hittar kontaktuppgifter för alla förtroendevalda i Nybro kommuns nämnder och styrelse. Kommunstyrelseförvaltningen sammanställer även en förteckning över förtroendevalda 2019-2022 [...]

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Kommunfullmäktige 17 juni

Nästa kommunfullmäktige: Måndag 17 juni kl. 15. Som vanligt på Kristallen där mötet inleds med en frågestund från allmänheten. Kan [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Så styrs kommunen 2019-2022

Alliansen fick flest röster i valet 2018 och Christina Davidson (C) blev vald till kommunstyrelsens ordförande. I Alliansen samarbetar Centerpartiet, [...]

  Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2019 Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2019. Om du [...]

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Ungdomsråd

Är du mellan 13-23 år och bor i Nybro kommun? Stört dig på att inget händer? Att du inte kan [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]