Förtroendevalda – kontakt

Här hittar kontaktuppgifter för alla förtroendevalda i Nybro kommuns nämnder och styrelse.

Kommunstyrelseförvaltningen sammanställer även en förteckning över förtroendevalda 2019-2022 i PDF-format. Kontakta förvaltningen på  kommun@nybro.se om du vill ta del av den.

Albert Madebjörk

Vice ordförande → Kommunfullmäktige
Ersättare → Kommunstyrelsen
Parti: Centerpartiet
E-post: albert.madebjork@public.nybro.se

Alexandra Adolfsson Ingers

Ersättare → Omsorgsnämnden
Parti: Kristdemokraterna
E-post: alexandra.adolfsson-ingers@public.nybro.se

Ammy Jonsson

Ersättare → Individ- och familjenämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: ammy.jonsson@public.nybro.se

Anastasia Brankovic

Ersättare → Lärandenämnden
Parti: Moderaterna
E-post: anastasija.brankovic@public.nybro.se

Anders Carlsson

Vice ordförande → Nybro kommuns revisorer
Parti: Moderaterna
E-post: anders.carlsson@public.nybro.se

Anders Holmkvarn

Ledamot → Energibolagen
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: anders.holmkvarn@public.nybro.se

Anders Svensson

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Kommunstyrelsen
Parti: Vänsterpartiet
E-post: anders.j.svensson@public.nybro.se

Anders Johansson

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Omsorgsnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: anders.johansson@public.nybro.se

Anders Lundell

Ledamot → Kommunfullmäktige
Vice ordförande → Energibolagen
Parti: Socialdemokraterna
E-post: anders.lundell@public.nybro.se

Anders Petersson

Ersättare → Nybro Bostads AB
Ersättare → AB Nybro Brunn
Ersättare → Kommunfullmäktige
Parti: Centerpartiet
E-post: anders.petersson@public.nybro.se

Anders Karlsson

Ersättare → Energibolagen
Ersättare → Valnämnden
Parti: Liberalerna
E-post: anders.r.karlsson@public.nybro.se

Angelo Vukasovic

Ledamot → Kommunfullmäktige
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: angelo.vukasovic@public.nybro.se

Ann-Christine Quist-Karlsson

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ledamot → Nybro Bostads AB
Ledamot → AB Nybro Brunn
Ersättare → Kommunstyrelsen
Parti: Socialdemokraterna
E-post: ann-christine.quist-karlsson@public.nybro.se

Ann-Mari Johansson

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Individ- och familjenämnden
Ersättare → Omsorgsnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: ann-mari.johansson@public.nybro.se

Ann Arleklo

Ersättare → Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamot → Funktionshinderrådet
Parti: Socialdemokraterna
E-post: ann.arleklo@public.nybro.se

Ann Hammenholt

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Energibolagen
Vice ordförande → Miljö- och byggnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: ann.hammenholt@public.nybro.se

Ann Harmander

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ledamot → Miljö- och byggnämnden
Ledamot → Valnämnden
Parti: Moderaterna
E-post: ann.harmander@public.nybro.se

Anna Lundgren

Ersättare → Nybro Kommunbolag AB
Ersättare → Funktionshinderrådet
Parti: Centerpartiet
E-post: anna.lundgren@public.nybro.se

Anneli Bergh

Ersättare → Kulturnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: anneli.bergh@public.nybro.se

Annette Lindholm

Ledamot → Kommunfullmäktige
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: annette.lindholm@public.nybro.se

Annika Karlsson

Ledamot → Omsorgsnämnden
Parti: Moderaterna
E-post: Annika.p.karlsson@public.nybro.se

Bernhard Neuman

Ersättare → Individ- och familjenämnden
Ersättare → Miljö- och byggnämnden
Ersättare → Överförmyndarnämnden
Parti: Moderaterna
E-post: bernhard.neuman@public.nybro.se

Birgitta Gustafsson

Ersättare → Samhällsbyggnadsnämnden
Parti: Liberalerna
E-post: birgitta.gustafsson@public.nybro.se

Bo Lindahl

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Lärandenämnden
Ledamot → Samhällsbyggnadsnämnden
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: bo.lindahl@public.nybro.se

Bodil Bagert

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Funktionshinderrådet
Parti: Kristdemokraterna
E-post: bodil.bagert@public.nybro.se

Bodil Johansson

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kommunstyrelsen
Ersättare → Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ersättare → Kommunala pensionärsrådet
Ledamot → Omsorgsnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: bodil.c.johansson@public.nybro.se

Börje Bäckström

Ersättare → Miljö- och byggnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: borje.backstrom@public.nybro.se

Börje Slättman

Ordförande → Kommunfullmäktige
Vice ordförande → Nybro Bostads AB
Vice ordförande → AB Nybro Brunn
Parti: Socialdemokraterna
E-post: borje.slattman@public.nybro.se

Brith-Louise Fagerstrand

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Kommunstyrelsen
Ledamot → Kommunala pensionärsrådet
Ledamot → Samhällsbyggnadsnämnden
Ledamot → Valnämnden
Ledamot → Överförmyndarnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: brith-louise.fagerstrand@public.nybro.se

Carina Blom

Ledamot → Kommunfullmäktige
Parti: Vänsterpartiet
E-post: carina.v.blom@public.nybro.se

Catarina Bentsrud

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Nybro Bostads AB
Ledamot → AB Nybro Brunn
Vice ordförande → Kulturnämnden
Ledamot → Valnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: catarina.bentsrud@public.nybro.se

Christer Jonsson

Revisor → Nybro kommuns revisorer
Parti: Socialdemokraterna
E-post: christer.jonsson@public.nybro.se

Christer Wedell

Ledamot → Samhällsbyggnadsnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: christer.wedell@public.nybro.se

Christina Davidson

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ordförande → Kommunstyrelsen
Ordförande → Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ordförande → Nybro Kommunbolag AB
Ordförande → Kommunala pensionärsrådet
Parti: Centerpartiet
E-post: christina.davidson@public.nybro.se

Daniel Lindvall

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kommunstyrelsen
Ledamot → Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ordförande → Nybro Bostads AB
Ordförande → AB Nybro Brunn
Ledamot → Budgetberedningen
Ledamot → Samhällsbyggnadsnämnden
Parti: Moderaterna
E-post: daniel.lindvall@public.nybro.se

Elin Oskarsson

Ersättare → Individ- och familjenämnden
Parti: Liberalerna
E-post: elin.oskarsson@public.nybro.se

Elsa Petersson

Ledamot → Kulturnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: elsa.petersson@public.nybro.se

Fredrik Bjarnehall

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ledamot → Samhällsbyggnadsnämnden
Ersättare → Lärandenämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: fredrik.bjarnehall@public.nybro.se

Fredrik Karlsson

Ledamot → Samhällsbyggnadsnämnden
Parti: Moderaterna
E-post: fredrik.c.karlsson@public.nybro.se

Göran Bågenholm

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kommunstyrelsen
Ledamot → Nybro Bostads AB
Ledamot → AB Nybro Brunn
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: goran.bagenholm@public.nybro.se

Göran Löfgren

Revisor → Nybro kommuns revisorer
Parti: Centerpartiet
E-post: goran.lofgren@public.nybro.se

Hanne Fager

Ordförande → Nybro kommuns revisorer
Parti: Socialdemokraterna
E-post: hanne.fager@public.nybro.se

Hans-Åke Andersson

Ledamot → Miljö- och byggnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: hans-ake.andersson@public.nybro.se

Hans-Ivar Ljungdahl

Ersättare → Nybro Kommunbolag AB
Parti: Moderaterna
E-post: hans-ivar.ljungdahl@public.nybro.se

Heidi Loord

Ersättare → Lärandenämnden
Parti: Kristdemokraterna
E-post: Heidi.Loord@public.nybro.se

Helen Danielsson

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Individ- och familjenämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: helen.danielsson@public.nybro.se

Henric Gustavsson

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Nybro Bostads AB
Ledamot → AB Nybro Brunn
Parti: Centerpartiet
E-post: henric.g.gustavsson@public.nybro.se

Henrik Sandgren

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Lärandenämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: henrik.sandgren@public.nybro.se

Ingegärd Karlsson

Ledamot → Kommunfullmäktige
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: ingegard.karlsson@public.nybro.se

Ingegerd Lagercrantz

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ersättare → Omsorgsnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: ingegerd.lagercrantz@public.nybro.se

Ingela Hansson

Ersättare → Omsorgsnämnden
Parti: Vänsterpartiet
E-post: ingela.hansson@public.nybro.se

Ingeli Ivansson

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Nybro Bostads AB
Ledamot → AB Nybro Brunn
Ersättare → Omsorgsnämnden
Ersättare → Kommunstyrelsen
Parti: Centerpartiet
E-post: ingeli.ivansson@public.nybro.se

Ingemar Nilsson

Ledamot → Valnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: ingemar.nilsson@public.nybro.se

Isabell Lindalen

Vice ordförande → Individ- och familjenämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: isabell.lindalen@public.nybro.se

Jan-Olof Harmander

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Energibolagen
Ersättare → Individ- och familjenämnden
Ersättare → Kulturnämnden
Parti: Moderaterna
E-post: jan-olof.harmander@public.nybro.se

Jan Enarsson

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Kommunstyrelsen
Ersättare → Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamot → Nybro Kommunbolag AB
Ersättare → Budgetberedningen
Parti: Moderaterna
E-post: jan.enarsson@public.nybro.se

Jenny Täck

Ersättare → Individ- och familjenämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: jenny.tack@public.nybro.se

Jimmy Loord

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kommunstyrelsen
Ersättare → Nybro Kommunbolag AB
Ersättare → Kommunstyrelsens arbetsutskott
Parti: Kristdemokraterna
E-post: jimmy.loord@public.nybro.se

Joakim Johansson

Ersättare → Kommunfullmäktige
Parti: Socialdemokraterna
E-post: joakim.johansson@public.nybro.se

John Jensen

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ledamot → Energibolagen
Parti: Centerpartiet
E-post: john.jensen@public.nybro.se

John Averhäll

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ersättare → Energibolagen
Parti: Centerpartiet
E-post: john.p.averhall@public.nybro.se

Johnny Svedin

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kommunstyrelsen
Ledamot → Omsorgsnämnden
Ersättare → Valnämnden
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: johnny.svedin@public.nybro.se

Jonathan Lilja

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kulturnämnden
Ledamot → Lärandenämnden
Parti: Liberalerna
E-post: jonathan.lilja@public.nybro.se

Jonny Andersson

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ersättare → Nybro Bostads AB
Ersättare → AB Nybro Brunn
Ersättare → Samhällsbyggnadsnämnden
Parti: Vänsterpartiet
E-post: jonny.p.andersson@public.nybro.se

Kaj Göransson

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Kommunstyrelsen
Ledamot → Energibolagen
Ersättare → Valnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: kaj.goransson@public.nybro.se

Kenneth Eriksson

Ledamot → Individ- och familjenämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: kenneth.eriksson@public.nybro.se

Kenneth Petersson

Ordförande → Samhällsbyggnadsnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: Kenneth.Petersson@public.nybro.se

Kenth Johansson

Ersättare → Lärandenämnden
Parti: Vänsterpartiet
E-post: kenth.johansson@public.nybro.se

Kristian Ed

Ersättare → Nybro Bostads AB
Ersättare → AB Nybro Brunn
Parti: Kristdemokraterna
E-post: kristian.ed@public.nybro.se

Kristina Meyer

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ledamot → Individ- och familjenämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: kristina.meyer@public.nybro.se

Lars-Gunnar Hellström

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kommunstyrelsen
Ledamot → Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamot → Nybro Kommunbolag AB
Ersättare → Miljö- och byggnämnden
Ordförande → Lärandenämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: lars-gunnar.hellstrom@public.nybro.se

Lennart Storm

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ersättare → Överförmyndarnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: lennart.storm@public.nybro.se

Linda-Marie Erlandsson

Ersättare → Kommunfullmäktige
Parti: Centerpartiet
E-post: linda-marie.erlandsson@public.nybro.se

Lisbeth Karlsson

Ersättare → Individ- och familjenämnden
Ersättare → Valnämnden
Ersättare → Kommunstyrelsen
Ersättare → Kommunfullmäktige
Parti: Kristdemokraterna
E-post: lisbeth.karlsson@public.nybro.se

Liza Holmkvarn

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Kommunstyrelsen
Ersättare → Individ- och familjenämnden
Ersättare → Lärandenämnden
Ledamot → Valnämnden
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: liza.holmkvarn@public.nybro.se

Magnus Svensson

Ersättare → Omsorgsnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: magnus.svensson@public.nybro.se

Margareta Kröger

Ordförande → Individ- och familjenämnden
Parti: Kristdemokraterna
E-post: margareta.kroger@public.nybro.se

Maria Karlsson

Ledamot → Kulturnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: maria.karlsson@public.nybro.se

Maria Linnér

Ersättare → Kommunfullmäktige
Parti: Liberalerna
E-post: maria.linner@public.nybro.se

Marie Nygren

Ersättare → Omsorgsnämnden
Parti: Moderaterna
E-post: marie.nygren@public.nybro.se

Marijana Lindgren

Ersättare → Samhällsbyggnadsnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: marijana.lindgren@public.nybro.se

Markus Lund

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Funktionshinderrådet
Vice ordförande → Samhällsbyggnadsnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: markus.lund@public.nybro.se

Martin Pettersson

Ersättare → Individ- och familjenämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: martin.alby@gmail.com

Martin Odén

Ersättare → Energibolagen
Parti: Socialdemokraterna
E-post: Martin.Oden@public.nybro.se

Martin Pettersson

Ersättare → Individ- och familjenämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: martin.pettersson@public.nybro.se

Martina Aronsson

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kommunstyrelsen
Vice ordförande → Lärandenämnden
Ersättare → Nybro Kommunbolag AB
Parti: Socialdemokraterna
E-post: martina.aronsson@public.nybro.se

Martina Hessel

Ledamot → Kommunfullmäktige
Parti: Socialdemokraterna
E-post: martina.hessel@public.nybro.se

Mattias Edwardsson

Ersättare → Samhällsbyggnadsnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: mattias.edvardsson@public.nybro.se

Michael Vejrum

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ersättare → Valnämnden
Ersättare → Kommunstyrelsen
Parti: Socialdemokraterna
E-post: michael.vejrum@public.nybro.se

Mikael Jörgenstam

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ledamot → Individ- och familjenämnden
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: mikael.jorgenstam@public.nybro.se

Mikael Svanström

Ledamot → Kommunfullmäktige
Vice ordförande → Kommunstyrelsen
Vice ordförande → Kommunstyrelsens arbetsutskott
Vice ordförande → Nybro Kommunbolag AB
Parti: Socialdemokraterna
E-post: mikael.svanstrom@public.nybro.se

Mildred Persson

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Kommunstyrelsen
Ledamot → Kommunala pensionärsrådet
Ersättare → Lärandenämnden
Ordförande → Omsorgsnämnden
Parti: Moderaterna
E-post: mildred.persson@public.nybro.se

Milla Dietrichson

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Omsorgsnämnden
Vice ordförande → Valnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: milla.dietrichsson@public.nybro.se

Monica Ljungdahl

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Funktionshinderrådet
Ledamot → Individ- och familjenämnden
Parti: Moderaterna
E-post: monica.ljungdahl@public.nybro.se

Myrthel Tobiasson

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ledamot → Omsorgsnämnden
Parti: Kristdemokraterna
E-post: myrthel.tobiasson@public.nybro.se

Natasa Djurovic

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ersättare → Individ- och familjenämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: natasa.djurovic@public.nybro.se

Ola Keyser

Ledamot → Omsorgsnämnden
Parti: Vänsterpartiet
E-post: ola.keyser@public.nybro.se

Ola Håkansson

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kommunstyrelsen
Ordförande → Miljö- och byggnämnden
Parti: Liberalerna
E-post: ola.n.hakansson@public.nybro.se

Örjan Ivansson

Ersättare → Samhällsbyggnadsnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: orjan.ivansson@public.nybro.se

Patrik Aronsson

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Kommunstyrelsen
Ledamot → Lärandenämnden
Ersättare → Omsorgsnämnden
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: patrik.aronsson@public.nybro.se

Paul Adolfsson

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ersättare → Lärandenämnden
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: paul.adolfsson@public.nybro.se

Paz Pizarro

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ledamot → Lärandenämnden
Parti: Vänsterpartiet
E-post: paz.pizarro@public.nybro.se

Per-Olof Berg

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ersättare → Lärandenämnden
Ledamot → Miljö- och byggnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: per-olof.berg@public.nybro.se

Peter Harrysson

Ersättare → Nybro Bostads AB
Ersättare → AB Nybro Brunn
Ledamot → Omsorgsnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: peter.harrysson@public.nybro.se

Pia Eriksson

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kommunstyrelsen
Parti: Vänsterpartiet
E-post: pia.eriksson@public.nybro.se

Rahaf-Hassan Rashdan

Ersättare → Lärandenämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: rahaf-hassan.rashdan@public.nybro.se

Robin Broman

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ledamot → Omsorgsnämnden
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: robin.broman@public.nybro.se

Roger Stålbrand

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ledamot → Lärandenämnden
Ersättare → Valnämnden
Parti: Moderaterna
E-post: roger.stalbrand@public.nybro.se

Roland Larsson

Ledamot → Individ- och familjenämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: roland.larsson@public.nybro.se

Ronja Ismail

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Lärandenämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: ronja.ismail@public.nybro.se

Sonny Lönngren

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ersättare → Nybro Bostads AB
Ersättare → AB Nybro Brunn
Ordförande → Kulturnämnden
Parti: Moderaterna
E-post: sonny.lonngren@public.nybro.se

Stig-Roland Fagergård

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kommunstyrelsen
Ersättare → Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ersättare → Nybro Kommunbolag AB
Ersättare → Budgetberedningen
Ersättare → Kommunala pensionärsrådet
Vice ordförande → Omsorgsnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: stig-roland.fagergard@public.nybro.se

Tobias Fagergård

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kommunstyrelsen
Ledamot → Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamot → Nybro Kommunbolag AB
Ledamot → Lärandenämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: tobias.fagergard@public.nybro.se

Torgny Tagesson

Ersättare → Omsorgsnämnden
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: torgny.tagesson@public.nybro.se

Tuija Solin

Ersättare → Kulturnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: tuija.solin@public.nybro.se

Ulla Eriksson

Ledamot → Kommunfullmäktige
Parti: Kristdemokraterna
E-post: ulla.eriksson@public.nybro.se

Urban Nilsson

Revisor → Nybro kommuns revisorer
Parti: Socialdemokraterna
E-post: urban.a.nilsson@public.nybro.se

Urban Eliasson

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Kommunstyrelsen
Ordförande → Energibolagen
Parti: Centerpartiet
E-post: urban.eliasson@public.nybro.se

Wim Bengtsson

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ersättare → Lärandenämnden
Ersättare → Omsorgsnämnden
Ersättare → Valnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: wim.bengtsson@public.nybro.se

Relaterat: Webbsida för: Förtroendevalda – kontakt

Politik

  Nybroförslaget

Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan lämna förslag och rösta på andras förslag.

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Sammanträdesdagar

Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2019.

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Så styrs kommunen 2019-2022

Alliansen fick flest röster i valet 2018 och Christina Davidson (C) blev vald till kommunstyrelsens ordförande. I Alliansen samarbetar Centerpartiet, [...]

  Ungdomsrådet i Nybro kommun!

Nybro Ungdomsråd är instiftat av Kommunfullmäktige och finns för att stärka ungas delaktighet och för att bredda perspektiven för beslutsfattare [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]