Förtroendevalda – kontakt

Här hittar kontaktuppgifter för alla förtroendevalda i Nybro kommuns nämnder och styrelser. Sorteringen visas i bokstavsordning utan inbördesordning.

Kommunstyrelseförvaltningen sammanställer även en förteckning över förtroendevalda 2019-2022 i PDF-format. Kontakta förvaltningen på  kommun@nybro.se om du vill ta del av den.
Adolfsson Paul

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ersättare → Lärandenämnden
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: paul.adolfsson@public.nybro.se

Andersson Hans-Åke

Ledamot → Miljö- och byggnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: hans-ake.andersson@public.nybro.se

Andersson Jonny

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ersättare → Nybro Bostads AB
Ersättare → AB Nybro Brunn
Ersättare → Samhällsbyggnadsnämnden
Parti: Vänsterpartiet
E-post: jonny.p.andersson@public.nybro.se

Aronsson Martina

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kommunstyrelsen
Vice ordförande → Lärandenämnden
Ersättare → Nybro Kommunbolag AB
Ersättare → Budgetberedningen
Ersättare → Kommunstyrelsens arbetsutskott
Parti: Socialdemokraterna
E-post: martina.aronsson@public.nybro.se

Aronsson Patrik

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Kommunstyrelsen
Ledamot → Lärandenämnden
Ersättare → Omsorgsnämnden
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: patrik.aronsson@public.nybro.se

Averhäll John

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ersättare → Energibolagen
Parti: Centerpartiet
E-post: john.p.averhall@public.nybro.se

Bäckström Börje

Ersättare → Miljö- och byggnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: borje.backstrom@public.nybro.se

Bågenholm Göran

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kommunstyrelsen
Ledamot → Nybro Bostads AB
Ledamot → AB Nybro Brunn
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: goran.bagenholm@public.nybro.se

Bagert Bodil

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Funktionshinderrådet
Parti: Kristdemokraterna
E-post: bodil.bagert@public.nybro.se

Bengtsson Wim

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ersättare → Lärandenämnden
Ersättare → Omsorgsnämnden
Ersättare → Valnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: wim.bengtsson@public.nybro.se

Bentsrud Catarina

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Nybro Bostads AB
Ledamot → AB Nybro Brunn
Vice ordförande → Kulturnämnden
Ledamot → Valnämnden
Ledamot → Omsorgsnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: catarina.bentsrud@public.nybro.se

Berg Per-Olof

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Lärandenämnden
Ledamot → Miljö- och byggnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: per-olof.berg@public.nybro.se

Bergh Anneli

Ersättare → Kulturnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: anneli.bergh@public.nybro.se

Bjarnehall Fredrik

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ledamot → Samhällsbyggnadsnämnden
Ersättare → Lärandenämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: fredrik.bjarnehall@public.nybro.se

Blom Carina

Ledamot → Kommunfullmäktige
Parti: Vänsterpartiet
E-post: carina.v.blom@public.nybro.se

Brankovic Anastasia

Ersättare → Lärandenämnden
Parti: Moderaterna
E-post: anastasija.brankovic@public.nybro.se

Broman Robin

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ledamot → Omsorgsnämnden
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: robin.broman@public.nybro.se

Carlsson Anders

Vice ordförande → Nybro kommuns revisorer
Parti: Moderaterna
E-post: anders.carlsson@public.nybro.se

Danielsson Helen

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Individ- och familjenämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: helen.danielsson@public.nybro.se

Davidson Christina

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ordförande → Kommunstyrelsen
Ordförande → Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ordförande → Nybro Kommunbolag AB
Ordförande → Kommunala pensionärsrådet
Parti: Centerpartiet
E-post: christina.davidson@public.nybro.se

Dietrichson Milla

Ledamot → Kommunfullmäktige
Vice ordförande → Valnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: milla.dietrichsson@public.nybro.se

Djurovic Natasa

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ersättare → Individ- och familjenämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: natasa.djurovic@public.nybro.se

Ed Kristian

Ersättare → Nybro Bostads AB
Ersättare → AB Nybro Brunn
Parti: Kristdemokraterna
E-post: kristian.ed@public.nybro.se

Edwardsson Mattias

Ersättare → Samhällsbyggnadsnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: mattias.edvardsson@public.nybro.se

Eliasson Urban

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Kommunstyrelsen
Ordförande → Energibolagen
Parti: Centerpartiet
E-post: urban.eliasson@public.nybro.se

Enarsson Jan

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Kommunstyrelsen
Ersättare → Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamot → Nybro Kommunbolag AB
Ersättare → Budgetberedningen
Parti: Moderaterna
E-post: jan.enarsson@public.nybro.se

Eriksson Kenneth

Ledamot → Individ- och familjenämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: kenneth.eriksson@public.nybro.se

Eriksson Pia

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kommunstyrelsen
Parti: Vänsterpartiet
E-post: pia.eriksson@public.nybro.se

Eriksson Ulla

Ledamot → Kommunfullmäktige
Parti: Kristdemokraterna
E-post: ulla.eriksson@public.nybro.se

Erlandsson Linda-Marie

Ersättare → Kommunfullmäktige
Parti: Centerpartiet
E-post: linda-marie.erlandsson@public.nybro.se

Fager Hanne

Ordförande → Nybro kommuns revisorer
Parti: Socialdemokraterna
E-post: hanne.fager@public.nybro.se

Fagergård Stig-Roland

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kommunstyrelsen
Ersättare → Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ersättare → Nybro Kommunbolag AB
Ersättare → Budgetberedningen
Ersättare → Kommunala pensionärsrådet
Vice ordförande → Omsorgsnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: stig-roland.fagergard@public.nybro.se

Fagergård Tobias

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kommunstyrelsen
Ledamot → Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamot → Nybro Kommunbolag AB
Ledamot → Lärandenämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: tobias.fagergard@public.nybro.se

Fagerstrand Brith-Louise

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Kommunstyrelsen
Ledamot → Kommunala pensionärsrådet
Ledamot → Samhällsbyggnadsnämnden
Ledamot → Valnämnden
Ledamot → Överförmyndarnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: brith-louise.fagerstrand@public.nybro.se

Göransson Kaj

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Kommunstyrelsen
Ledamot → Energibolagen
Ersättare → Valnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: kaj.goransson@public.nybro.se

Gustafsson Birgitta

Ersättare → Samhällsbyggnadsnämnden
Parti: Liberalerna
E-post: birgitta.gustafsson@public.nybro.se

Gustavsson Henric

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Nybro Bostads AB
Ledamot → AB Nybro Brunn
Parti: Centerpartiet
E-post: henric.g.gustavsson@public.nybro.se

Håkansson Ola

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kommunstyrelsen
Ordförande → Miljö- och byggnämnden
Parti: Liberalerna
E-post: ola.n.hakansson@public.nybro.se

Hammenholt Ann

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Energibolagen
Vice ordförande → Miljö- och byggnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: ann.hammenholt@public.nybro.se

Hansson Ingela

Ersättare → Omsorgsnämnden
Parti: Vänsterpartiet
E-post: ingela.hansson@public.nybro.se

Harmander Ann

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ledamot → Miljö- och byggnämnden
Ledamot → Valnämnden
Parti: Moderaterna
E-post: ann.harmander@public.nybro.se

Harmander Jan-Olof

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Energibolagen
Ersättare → Individ- och familjenämnden
Ersättare → Kulturnämnden
Parti: Moderaterna
E-post: jan-olof.harmander@public.nybro.se

Harrysson Peter

Ersättare → Nybro Bostads AB
Ersättare → AB Nybro Brunn
Ledamot → Omsorgsnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: peter.harrysson@public.nybro.se

Hellström Lars-Gunnar

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kommunstyrelsen
Ledamot → Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamot → Nybro Kommunbolag AB
Ersättare → Miljö- och byggnämnden
Ordförande → Lärandenämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: lars-gunnar.hellstrom@public.nybro.se

Hessel Martina

Ledamot → Kommunfullmäktige
Parti: Socialdemokraterna
E-post: martina.hessel@public.nybro.se

Holmkvarn Anders

Ledamot → Energibolagen
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: anders.holmkvarn@public.nybro.se

Holmkvarn Liza

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Kommunstyrelsen
Ledamot → Lärandenämnden
Ledamot → Valnämnden
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: liza.holmkvarn@public.nybro.se

Ismail Ronja

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Lärandenämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: ronja.ismail@public.nybro.se

Ivansson Ingeli

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Nybro Bostads AB
Ledamot → AB Nybro Brunn
Ersättare → Omsorgsnämnden
Ersättare → Kommunstyrelsen
Ersättare → Funktionshinderrådet
Parti: Centerpartiet
E-post: ingeli.ivansson@public.nybro.se

Ivansson Örjan

Ersättare → Samhällsbyggnadsnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: orjan.ivansson@public.nybro.se

Jensen John

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Energibolagen
Parti: Centerpartiet
E-post: john.jensen@public.nybro.se

Johansson Anders

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Omsorgsnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: anders.johansson@public.nybro.se

Johansson Ann-Mari

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Individ- och familjenämnden
Ersättare → Omsorgsnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: ann-mari.johansson@public.nybro.se

Johansson Bodil

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kommunstyrelsen
Ersättare → Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ersättare → Kommunala pensionärsrådet
Ledamot → Omsorgsnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: bodil.c.johansson@public.nybro.se

Johansson Joakim

Ersättare → Kommunfullmäktige
Parti: Socialdemokraterna
E-post: joakim.johansson@public.nybro.se

Johansson Kenth

Ersättare → Lärandenämnden
Parti: Vänsterpartiet
E-post: kenth.johansson@public.nybro.se

Jonsson Ammy

Ersättare → Individ- och familjenämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: ammy.jonsson@public.nybro.se

Jonsson Christer

Revisor → Nybro kommuns revisorer
Parti: Socialdemokraterna
E-post: christer.jonsson@public.nybro.se

Jörgenstam Mikael

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ledamot → Individ- och familjenämnden
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: mikael.jorgenstam@public.nybro.se

Karlsson Anders

Ersättare → Energibolagen
Ersättare → Valnämnden
Parti: Liberalerna
E-post: anders.r.karlsson@public.nybro.se

Karlsson Annika

Ledamot → Omsorgsnämnden
Parti: Moderaterna
E-post: Annika.p.karlsson@public.nybro.se

Karlsson Ingegärd

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Lärandenämnden
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: ingegard.karlsson@public.nybro.se

Karlsson Lisbeth

Ersättare → Individ- och familjenämnden
Ersättare → Valnämnden
Ersättare → Kommunstyrelsen
Ersättare → Kommunfullmäktige
Parti: Kristdemokraterna
E-post: lisbeth.karlsson@public.nybro.se

Karlsson Maria

Ledamot → Kulturnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: maria.karlsson@public.nybro.se

Karlsson Fredrik

Ledamot → Samhällsbyggnadsnämnden
Parti: Moderaterna
E-post: fredrik.c.karlsson@public.nybro.se

Keyser Ola

Ledamot → Omsorgsnämnden
Parti: Vänsterpartiet
E-post: ola.keyser@public.nybro.se

Kröger Margareta

Ordförande → Individ- och familjenämnden
Parti: Kristdemokraterna
E-post: margareta.kroger@public.nybro.se

Lagercrantz Ingegerd

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ersättare → Omsorgsnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: ingegerd.lagercrantz@public.nybro.se

Larsson Roland

Ledamot → Individ- och familjenämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: roland.larsson@public.nybro.se

Lilja Jonathan

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kulturnämnden
Ledamot → Lärandenämnden
Parti: Liberalerna
E-post: jonathan.lilja@public.nybro.se

Lindahl Bo

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Samhällsbyggnadsnämnden
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: bo.lindahl@public.nybro.se

Lindalen Isabell

Vice ordförande → Individ- och familjenämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: isabell.lindalen@public.nybro.se

Lindgren Marijana

Ersättare → Samhällsbyggnadsnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: marijana.lindgren@public.nybro.se

Lindgren Simona

Ersättare → Kommunfullmäktige
Parti: Liberalerna
E-post: simona@stagelaw.se

Lindholm Annette

Ledamot → Kommunfullmäktige
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: annette.lindholm@public.nybro.se

Lindvall Daniel

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kommunstyrelsen
Ledamot → Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ordförande → Nybro Bostads AB
Ordförande → AB Nybro Brunn
Ledamot → Budgetberedningen
Ledamot → Samhällsbyggnadsnämnden
Parti: Moderaterna
E-post: daniel.lindvall@public.nybro.se

Linnér Maria

Ersättare → Kommunfullmäktige
Parti: Liberalerna
E-post: maria.linner@public.nybro.se

Ljungdahl Hans-Ivar

Ersättare → Nybro Kommunbolag AB
Parti: Moderaterna
E-post: hans-ivar.ljungdahl@public.nybro.se

Ljungdahl Monica

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Funktionshinderrådet
Ledamot → Individ- och familjenämnden
Parti: Moderaterna
E-post: monica.ljungdahl@public.nybro.se

Löfgren Göran

Revisor → Nybro kommuns revisorer
Parti: Centerpartiet
E-post: goran.lofgren@public.nybro.se

Lönngren Sonny

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ersättare → Nybro Bostads AB
Ersättare → AB Nybro Brunn
Ordförande → Kulturnämnden
Parti: Moderaterna
E-post: sonny.lonngren@public.nybro.se

Loord Jimmy

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kommunstyrelsen
Ersättare → Nybro Kommunbolag AB
Ersättare → Kommunstyrelsens arbetsutskott
Parti: Kristdemokraterna
E-post: jimmy.loord@public.nybro.se

Loord Heidi

Ersättare → Lärandenämnden
Parti: Kristdemokraterna
E-post: Heidi.Loord@public.nybro.se

Lund Markus

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Funktionshinderrådet
Vice ordförande → Samhällsbyggnadsnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: markus.lund@public.nybro.se

Lundell Anders

Ledamot → Kommunfullmäktige
Vice ordförande → Energibolagen
Parti: Socialdemokraterna
E-post: anders.lundell@public.nybro.se

Lundgren Anna

Ersättare → Nybro Kommunbolag AB
Parti: Centerpartiet
E-post: anna.lundgren@public.nybro.se

Madebjörk Albert

Vice ordförande → Kommunfullmäktige
Ersättare → Kommunstyrelsen
Parti: Centerpartiet
E-post: albert.madebjork@public.nybro.se

Meyer Kristina

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ledamot → Individ- och familjenämnden
Ordförande → Överförmyndarnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: kristina.meyer@public.nybro.se

Neuman Bernhard

Ersättare → Individ- och familjenämnden
Ersättare → Miljö- och byggnämnden
Ersättare → Överförmyndarnämnden
Parti: Moderaterna
E-post: bernhard.neuman@public.nybro.se

Nilsson Ingemar

Ledamot → Valnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: ingemar.nilsson@public.nybro.se

Nilsson Urban

Revisor → Nybro kommuns revisorer
Parti: Socialdemokraterna
E-post: urban.a.nilsson@public.nybro.se

Nygren Marie

Ersättare → Omsorgsnämnden
Parti: Moderaterna
E-post: marie.nygren@public.nybro.se

Odén Martin

Ersättare → Energibolagen
Parti: Socialdemokraterna
E-post: Martin.Oden@public.nybro.se

Oskarsson Elin

Ersättare → Individ- och familjenämnden
Parti: Liberalerna
E-post: elin.oskarsson@public.nybro.se

Persson Mildred

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Kommunstyrelsen
Ledamot → Kommunala pensionärsrådet
Ersättare → Lärandenämnden
Ordförande → Omsorgsnämnden
Parti: Moderaterna
E-post: mildred.persson@public.nybro.se

Petersson Anders

Ersättare → Nybro Bostads AB
Ersättare → AB Nybro Brunn
Ersättare → Kommunfullmäktige
Parti: Centerpartiet
E-post: anders.petersson@public.nybro.se

Petersson Elsa

Ledamot → Kulturnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: elsa.petersson@public.nybro.se

Petersson Kenneth

Ordförande → Samhällsbyggnadsnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: Kenneth.Petersson@public.nybro.se

Pettersson Martin

Ersättare → Individ- och familjenämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: martin.alby@gmail.com

Pettersson Martin

Ersättare → Individ- och familjenämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: martin.pettersson@public.nybro.se

Pizarro Paz

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ledamot → Lärandenämnden
Parti: Vänsterpartiet
E-post: paz.pizarro@public.nybro.se

Quist-Karlsson Ann-Christine

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ledamot → Nybro Bostads AB
Ledamot → AB Nybro Brunn
Ersättare → Kommunstyrelsen
Parti: Socialdemokraterna
E-post: ann-christine.quist-karlsson@public.nybro.se

Rashdan Rahaf-Hassan

Ersättare → Lärandenämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: rahaf-hassan.rashdan@public.nybro.se

Sandgren Henrik

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Lärandenämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: henrik.sandgren@public.nybro.se

Sjöqvist Emelie

Ledamot → Lärandenämnden
Ersättare → Kommunfullmäktige
Parti: Centerpartiet
E-post: Emelie.Sjoqvist@public.nybro.se

Slättman Börje

Ordförande → Kommunfullmäktige
Vice ordförande → Nybro Bostads AB
Vice ordförande → AB Nybro Brunn
Parti: Socialdemokraterna
E-post: borje.slattman@public.nybro.se

Solin Tuija

Ersättare → Kulturnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: tuija.solin@public.nybro.se

Stålbrand Roger

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ledamot → Lärandenämnden
Ersättare → Valnämnden
Parti: Moderaterna
E-post: roger.stalbrand@public.nybro.se

Storm Lennart

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ersättare → Överförmyndarnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: lennart.storm@public.nybro.se

Svanström Mikael

Ledamot → Kommunfullmäktige
Vice ordförande → Kommunstyrelsen
Vice ordförande → Kommunstyrelsens arbetsutskott
Vice ordförande → Nybro Kommunbolag AB
Parti: Socialdemokraterna
E-post: mikael.svanstrom@public.nybro.se

Svedin Johnny

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ledamot → Kommunstyrelsen
Ledamot → Omsorgsnämnden
Ersättare → Valnämnden
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: johnny.svedin@public.nybro.se

Svedin Harriet

Ersättare → Individ- och familjenämnden
Ersättare → Kommunfullmäktige
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: Harriet.Svedin@public.nybro.se

Svensson Anders

Ledamot → Kommunfullmäktige
Ersättare → Kommunstyrelsen
Parti: Vänsterpartiet
E-post: anders.j.svensson@public.nybro.se

Svensson Magnus

Ersättare → Omsorgsnämnden
Parti: Centerpartiet
E-post: magnus.svensson@public.nybro.se

Täck Jenny

Ersättare → Individ- och familjenämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: jenny.tack@public.nybro.se

Tagesson Torgny

Ersättare → Omsorgsnämnden
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: torgny.tagesson@public.nybro.se

Tobiasson Myrthel

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ledamot → Omsorgsnämnden
Parti: Kristdemokraterna
E-post: myrthel.tobiasson@public.nybro.se

Vejrum Michael

Ersättare → Kommunfullmäktige
Ersättare → Valnämnden
Ersättare → Kommunstyrelsen
Parti: Socialdemokraterna
E-post: michael.vejrum@public.nybro.se

Vukasovic Angelo

Ledamot → Kommunfullmäktige
Parti: Sverigedemokraterna
E-post: angelo.vukasovic@public.nybro.se

Wedell Christer

Ledamot → Samhällsbyggnadsnämnden
Parti: Socialdemokraterna
E-post: christer.wedell@public.nybro.se

Relaterat: Webbsida för: Förtroendevalda – kontakt

Politik

  Nybroförslaget

Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan lämna förslag och rösta på andras förslag.

  Protokoll & Kallelser

2019 - Kommunstyrelsens register - PDF (354 KB Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt [...]

  Sammanträdesdagar

Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2019.

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Så styrs kommunen 2019-2022

Alliansen fick flest röster i valet 2018 och Christina Davidson (C) blev vald till kommunstyrelsens ordförande. I Alliansen samarbetar Centerpartiet, [...]

  Ungdomsrådet i Nybro kommun!

Nybro Ungdomsråd är instiftat av Kommunfullmäktige och finns för att stärka ungas delaktighet och för att bredda perspektiven för beslutsfattare [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]