Förtroendevalda – kontakt

Här hittar kontaktuppgifter för alla förtroendevalda i Nybro kommuns nämnder och styrelser. Sorteringen visas i bokstavsordning utan inbördesordning.

Kommunstyrelseförvaltningen sammanställer även en förteckning över förtroendevalda 2019-2022 i PDF-format. Kontakta förvaltningen på  kommun@nybro.se om du vill ta del av den.
Adolfsson Paul

Ersättare → KommunfullmäktigeErsättare → LärandenämndenParti: Sverigedemokraterna
E-post: paul.adolfsson@public.nybro.se

Akinder Carina

Ordförande → ValnämndenParti: Centerpartiet
E-post: carina.akinder@public.nybro.se

Andersson Hans-Åke

Ledamot → Miljö- och byggnämndenParti: Centerpartiet
E-post: hans-ake.andersson@public.nybro.se

Andersson Jonny

Ersättare → KommunfullmäktigeErsättare → Nybro Bostads ABErsättare → AB Nybro BrunnErsättare → SamhällsbyggnadsnämndenParti: Vänsterpartiet
E-post: jonny.p.andersson@public.nybro.se

Aronsson Martina

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KommunstyrelsenVice ordförande → LärandenämndenErsättare → Nybro Kommunbolag ABErsättare → BudgetberedningenErsättare → Kommunstyrelsens arbetsutskottLedamot → FunktionshinderrådetErsättare → KrisledningsnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: martina.aronsson@public.nybro.se

Aronsson Patrik

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → KommunstyrelsenLedamot → LärandenämndenParti: Sverigedemokraterna
E-post: patrik.aronsson@public.nybro.se

Averhäll John

Ersättare → KommunfullmäktigeErsättare → EnergibolagenParti: Centerpartiet
E-post: john.p.averhall@public.nybro.se

Bäckström Börje

Ersättare → Miljö- och byggnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: borje.backstrom@public.nybro.se

Bågenholm Göran

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KommunstyrelsenLedamot → Nybro Bostads ABLedamot → AB Nybro BrunnParti: Sverigedemokraterna
E-post: goran.bagenholm@public.nybro.se

Bagert Bodil

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → OmsorgsnämndenParti: Kristdemokraterna
E-post: bodil.bagert@public.nybro.se

Bengtsson Wim

Ersättare → KommunfullmäktigeErsättare → LärandenämndenErsättare → OmsorgsnämndenErsättare → ValnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: wim.bengtsson@public.nybro.se

Bentsrud Catarina

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → Nybro Bostads ABLedamot → AB Nybro BrunnVice ordförande → KulturnämndenLedamot → ValnämndenLedamot → OmsorgsnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: catarina.bentsrud@public.nybro.se

Berg Per-Olof

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → LärandenämndenLedamot → Miljö- och byggnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: per-olof.berg@public.nybro.se

Bergh Anneli

Ersättare → KulturnämndenParti: Centerpartiet
E-post: anneli.bergh@public.nybro.se

Bjarnehall Fredrik

Ersättare → KommunfullmäktigeLedamot → SamhällsbyggnadsnämndenErsättare → LärandenämndenParti: Centerpartiet
E-post: fredrik.bjarnehall@public.nybro.se

Blom Carina

Ledamot → KommunfullmäktigeParti: Vänsterpartiet
E-post: carina.v.blom@public.nybro.se

Brankovic Anastasia

Ersättare → LärandenämndenParti: Moderaterna
E-post: anastasija.brankovic@public.nybro.se

Broman Robin

Ersättare → KommunfullmäktigeLedamot → OmsorgsnämndenParti: Sverigedemokraterna
E-post: robin.broman@public.nybro.se

Danielsson Helen

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → Individ- och familjenämndenParti: Centerpartiet
E-post: helen.danielsson@public.nybro.se

Davidson Christina

Ledamot → KommunfullmäktigeOrdförande → KommunstyrelsenOrdförande → Kommunstyrelsens arbetsutskottOrdförande → Nybro Kommunbolag ABOrdförande → Kommunala pensionärsrådetOrdförande → KrisledningsnämndenParti: Centerpartiet
E-post: christina.davidson@public.nybro.se

Dietrichson Milla

Ledamot → KommunfullmäktigeVice ordförande → ValnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: milla.dietrichsson@public.nybro.se

Djurovic Natasa

Ersättare → KommunfullmäktigeErsättare → Individ- och familjenämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: natasa.djurovic@public.nybro.se

Ed Kristian

Ersättare → Nybro Bostads ABErsättare → AB Nybro BrunnParti: Kristdemokraterna
E-post: kristian.ed@public.nybro.se

Eliasson Urban

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → KommunstyrelsenOrdförande → EnergibolagenParti: Centerpartiet
E-post: urban.eliasson@public.nybro.se

Enarsson Jan

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → KommunstyrelsenErsättare → Kommunstyrelsens arbetsutskottLedamot → Nybro Kommunbolag ABErsättare → BudgetberedningenErsättare → KrisledningsnämndenParti: Moderaterna
E-post: jan.enarsson@public.nybro.se

Eriksson Kenneth

Ledamot → Individ- och familjenämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: kenneth.eriksson@public.nybro.se

Eriksson Pia

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KommunstyrelsenParti: Vänsterpartiet
E-post: pia.eriksson@public.nybro.se

Eriksson Ulla

Ledamot → KommunfullmäktigeParti: Kristdemokraterna
E-post: ulla.eriksson@public.nybro.se

Eriksson Gabriella

Ersättare → OmsorgsnämndenParti: Sverigedemokraterna
E-post: gabriella.eriksson@public.nybro.se

Erlandsson Linda-Marie

Ersättare → KommunfullmäktigeParti: Centerpartiet
E-post: linda-marie.erlandsson@public.nybro.se

Fager Hanne

Ordförande → Nybro kommuns revisorerParti: Socialdemokraterna
E-post: hanne.fager@public.nybro.se

Fagergård Stig-Roland

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KommunstyrelsenErsättare → Kommunstyrelsens arbetsutskottErsättare → Nybro Kommunbolag ABErsättare → BudgetberedningenErsättare → Kommunala pensionärsrådetVice ordförande → OmsorgsnämndenErsättare → KrisledningsnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: stig-roland.fagergard@public.nybro.se

Fagergård Tobias

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KommunstyrelsenLedamot → Kommunstyrelsens arbetsutskottLedamot → Nybro Kommunbolag ABLedamot → LärandenämndenLedamot → KrisledningsnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: tobias.fagergard@public.nybro.se

Fagerstrand Brith-Louise

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → KommunstyrelsenLedamot → Kommunala pensionärsrådetVice ordförande → SamhällsbyggnadsnämndenLedamot → ValnämndenLedamot → ÖverförmyndarnämndenErsättare → FunktionshinderrådetParti: Socialdemokraterna
E-post: brith-louise.fagerstrand@public.nybro.se

Göransson Kaj

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → KommunstyrelsenLedamot → EnergibolagenErsättare → ValnämndenErsättare → SamhällsbyggnadsnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: kaj.goransson@public.nybro.se

Gustafsson Birgitta

Ersättare → SamhällsbyggnadsnämndenParti: Liberalerna
E-post: birgitta.gustafsson@public.nybro.se

Gustavsson Henric

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → Nybro Bostads ABLedamot → AB Nybro BrunnParti: Centerpartiet
E-post: henric.g.gustavsson@public.nybro.se

Håkansson Ola

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KommunstyrelsenOrdförande → Miljö- och byggnämndenParti: Liberalerna
E-post: ola.n.hakansson@public.nybro.se

Hammarstedt Naemi

Ersättare → LärandenämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: Naemi.Hammarstedt@public.nybro.se

Hammenholt Ann

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → EnergibolagenVice ordförande → Miljö- och byggnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: ann.hammenholt@public.nybro.se

Hansson Ingela

Ersättare → OmsorgsnämndenParti: Vänsterpartiet
E-post: ingela.hansson@public.nybro.se

Harmander Ann

Ersättare → KommunfullmäktigeLedamot → Miljö- och byggnämndenLedamot → ValnämndenParti: Moderaterna
E-post: ann.harmander@public.nybro.se

Harmander Jan-Olof

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → EnergibolagenErsättare → Individ- och familjenämndenErsättare → KulturnämndenParti: Moderaterna
E-post: jan-olof.harmander@public.nybro.se

Hellström Lars-Gunnar

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KommunstyrelsenLedamot → Kommunstyrelsens arbetsutskottLedamot → Nybro Kommunbolag ABErsättare → Miljö- och byggnämndenOrdförande → LärandenämndenLedamot → KrisledningsnämndenParti: Centerpartiet
E-post: lars-gunnar.hellstrom@public.nybro.se

Hessel Martina

Ledamot → KommunfullmäktigeParti: Socialdemokraterna
E-post: martina.hessel@public.nybro.se

Holmkvarn Anders

Ledamot → EnergibolagenParti: Sverigedemokraterna
E-post: anders.holmkvarn@public.nybro.se

Holmkvarn Liza

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → KommunstyrelsenLedamot → LärandenämndenLedamot → ValnämndenParti: Sverigedemokraterna
E-post: liza.holmkvarn@public.nybro.se

Ismail Ronja

Ledamot → KommunfullmäktigeParti: Socialdemokraterna
E-post: ronja.ismail@public.nybro.se

Ivansson Ingeli

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → Nybro Bostads ABLedamot → AB Nybro BrunnErsättare → OmsorgsnämndenErsättare → KommunstyrelsenErsättare → FunktionshinderrådetParti: Centerpartiet
E-post: ingeli.ivansson@public.nybro.se

Ivansson Örjan

Ersättare → SamhällsbyggnadsnämndenParti: Centerpartiet
E-post: orjan.ivansson@public.nybro.se

Jensen John

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → EnergibolagenParti: Centerpartiet
E-post: john.jensen@public.nybro.se

Jensen Emma

Ersättare → SamhällsbyggnadsnämndenParti: Centerpartiet
E-post: emma.jensen@public.nybro.se

Johansson Anders

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → OmsorgsnämndenParti: Centerpartiet
E-post: anders.johansson@public.nybro.se

Johansson Ann-Mari

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → Individ- och familjenämndenErsättare → OmsorgsnämndenParti: Centerpartiet
E-post: ann-mari.johansson@public.nybro.se

Johansson Bodil

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KommunstyrelsenErsättare → Kommunstyrelsens arbetsutskottErsättare → Kommunala pensionärsrådetLedamot → OmsorgsnämndenErsättare → KrisledningsnämndenParti: Centerpartiet
E-post: bodil.c.johansson@public.nybro.se

Johansson Joakim

Ersättare → KommunfullmäktigeParti: Socialdemokraterna
E-post: joakim.johansson@public.nybro.se

Johansson Kenth

Ersättare → LärandenämndenParti: Vänsterpartiet
E-post: kenth.johansson@public.nybro.se

Jonsson Ammy

Ersättare → Individ- och familjenämndenParti: Centerpartiet
E-post: ammy.jonsson@public.nybro.se

Jonsson Christer

Revisor → Nybro kommuns revisorerParti: Socialdemokraterna
E-post: christer.jonsson@public.nybro.se

Jörgenstam Mikael

Ersättare → KommunfullmäktigeParti: Sverigedemokraterna
E-post: mikael.jorgenstam@public.nybro.se

Karlsson Anders

Ersättare → EnergibolagenErsättare → ValnämndenParti: Liberalerna
E-post: anders.r.karlsson@public.nybro.se

Karlsson Ingegärd

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → LärandenämndenParti: Sverigedemokraterna
E-post: ingegard.karlsson@public.nybro.se

Karlsson Lisbeth

Ersättare → Individ- och familjenämndenErsättare → ValnämndenErsättare → KommunstyrelsenErsättare → KommunfullmäktigeParti: Kristdemokraterna
E-post: lisbeth.karlsson@public.nybro.se

Karlsson Maria

Ledamot → KulturnämndenParti: Centerpartiet
E-post: maria.karlsson@public.nybro.se

Karlsson Fredrik

Ledamot → SamhällsbyggnadsnämndenParti: Moderaterna
E-post: fredrik.c.karlsson@public.nybro.se

Karlsson Jan-Åke

Vice ordförande → Nybro kommuns revisorerParti: Moderaterna
E-post: jan-ake.karlsson@public.nybro.se

Keyser Ola

Ledamot → OmsorgsnämndenParti: Vänsterpartiet
E-post: ola.keyser@public.nybro.se

Kröger Margareta

Ordförande → Individ- och familjenämndenLedamot → FunktionshinderrådetParti: Kristdemokraterna
E-post: margareta.kroger@public.nybro.se

Lagercrantz Ingegerd

Ersättare → KommunfullmäktigeErsättare → OmsorgsnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: ingegerd.lagercrantz@public.nybro.se

Larsson Roland

Ledamot → Individ- och familjenämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: roland.larsson@public.nybro.se

Lilja Jonathan

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KulturnämndenLedamot → LärandenämndenParti: Liberalerna
E-post: jonathan.lilja@public.nybro.se

Lindahl Bo

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → SamhällsbyggnadsnämndenLedamot → Individ- och familjenämndenParti: Sverigedemokraterna
E-post: bo.lindahl@public.nybro.se

Lindalen Isabell

Vice ordförande → Individ- och familjenämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: isabell.lindalen@public.nybro.se

Lindgren Marijana

Ledamot → SamhällsbyggnadsnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: marijana.lindgren@public.nybro.se

Lindgren Simona

Ersättare → KommunfullmäktigeParti: Liberalerna
E-post: simona@stagelaw.se

Lindholm Annette

Ledamot → KommunfullmäktigeParti: Sverigedemokraterna
E-post: annette.lindholm@public.nybro.se

Lindvall Daniel

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KommunstyrelsenLedamot → Kommunstyrelsens arbetsutskottOrdförande → Nybro Bostads ABOrdförande → AB Nybro BrunnLedamot → BudgetberedningenLedamot → SamhällsbyggnadsnämndenLedamot → KrisledningsnämndenParti: Moderaterna
E-post: daniel.lindvall@public.nybro.se

Linnér Maria

Ersättare → KommunfullmäktigeParti: Liberalerna
E-post: maria.linner@public.nybro.se

Ljungdahl Hans-Ivar

Ersättare → Nybro Kommunbolag ABParti: Moderaterna
E-post: hans-ivar.ljungdahl@public.nybro.se

Ljungdahl Monica

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → FunktionshinderrådetLedamot → Individ- och familjenämndenErsättare → OmsorgsnämndenParti: Moderaterna
E-post: monica.ljungdahl@public.nybro.se

Löfgren Göran

Revisor → Nybro kommuns revisorerParti: Centerpartiet
E-post: goran.lofgren@public.nybro.se

Lönngren Sonny

Ersättare → KommunfullmäktigeErsättare → Nybro Bostads ABErsättare → AB Nybro BrunnOrdförande → KulturnämndenParti: Moderaterna
E-post: sonny.lonngren@public.nybro.se

Loord Jimmy

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KommunstyrelsenErsättare → Nybro Kommunbolag ABErsättare → Kommunstyrelsens arbetsutskottErsättare → KrisledningsnämndenParti: Kristdemokraterna
E-post: jimmy.loord@public.nybro.se

Loord Heidi

Ersättare → LärandenämndenParti: Kristdemokraterna
E-post: Heidi.Loord@public.nybro.se

Lundell Anders

Ledamot → KommunfullmäktigeVice ordförande → EnergibolagenParti: Socialdemokraterna
E-post: anders.lundell@public.nybro.se

Lundgren Anna

Ersättare → Nybro Kommunbolag ABParti: Centerpartiet
E-post: anna.lundgren@public.nybro.se

Madebjörk Albert

Vice ordförande → KommunfullmäktigeErsättare → KommunstyrelsenParti: Centerpartiet
E-post: albert.madebjork@public.nybro.se

Meyer Kristina

Ersättare → KommunfullmäktigeLedamot → Individ- och familjenämndenOrdförande → ÖverförmyndarnämndenParti: Centerpartiet
E-post: kristina.meyer@public.nybro.se

Neuman Bernhard

Ersättare → Individ- och familjenämndenErsättare → Miljö- och byggnämndenErsättare → ÖverförmyndarnämndenParti: Moderaterna
E-post: bernhard.neuman@public.nybro.se

Nilsson Ingemar

Ledamot → ValnämndenParti: Centerpartiet
E-post: ingemar.nilsson@public.nybro.se

Nilsson Urban

Revisor → Nybro kommuns revisorerParti: Socialdemokraterna
E-post: urban.a.nilsson@public.nybro.se

Odén Martin

Ersättare → EnergibolagenParti: Socialdemokraterna
E-post: Martin.Oden@public.nybro.se

Oskarsson Elin

Ersättare → Individ- och familjenämndenParti: Liberalerna
E-post: elin.oskarsson@public.nybro.se

Palm Adam

Revisor → Nybro kommuns revisorerParti: Sverigedemokraterna
E-post: Adam.Palm@public.nybro.se

Persson Mildred

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → KommunstyrelsenLedamot → Kommunala pensionärsrådetErsättare → LärandenämndenOrdförande → OmsorgsnämndenParti: Moderaterna
E-post: mildred.persson@public.nybro.se

Petersson Anders

Ersättare → Nybro Bostads ABErsättare → AB Nybro BrunnErsättare → KommunfullmäktigeParti: Centerpartiet
E-post: anders.petersson@public.nybro.se

Petersson Elsa

Ledamot → KulturnämndenErsättare → KommunfullmäktigeParti: Socialdemokraterna
E-post: elsa.petersson@public.nybro.se

Petersson Kenneth

Ordförande → SamhällsbyggnadsnämndenOrdförande → FunktionshinderrådetParti: Centerpartiet
E-post: Kenneth.Petersson@public.nybro.se

Pettersson Martin

Ersättare → Individ- och familjenämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: martin.alby@gmail.com

Pettersson Martin

Ersättare → Individ- och familjenämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: martin.pettersson@public.nybro.se

Pizarro Paz

Ersättare → KommunfullmäktigeLedamot → LärandenämndenParti: Vänsterpartiet
E-post: paz.pizarro@public.nybro.se

Quist-Karlsson Ann-Christine

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → Nybro Bostads ABLedamot → AB Nybro BrunnErsättare → KommunstyrelsenParti: Socialdemokraterna
E-post: ann-christine.quist-karlsson@public.nybro.se

Rashdan Rahaf-Hassan

Ersättare → LärandenämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: rahaf-hassan.rashdan@public.nybro.se

Sandgren Henrik

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → LärandenämndenParti: Centerpartiet
E-post: henrik.sandgren@public.nybro.se

Sjöqvist Emelie

Ledamot → LärandenämndenErsättare → KommunfullmäktigeParti: Centerpartiet
E-post: Emelie.Sjoqvist@public.nybro.se

Slättman Börje

Ordförande → KommunfullmäktigeVice ordförande → Nybro Bostads ABVice ordförande → AB Nybro BrunnParti: Socialdemokraterna
E-post: borje.slattman@public.nybro.se

Solin Tuija

Ersättare → KulturnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: tuija.solin@public.nybro.se

Stålbrand Roger

Ersättare → KommunfullmäktigeLedamot → LärandenämndenErsättare → ValnämndenParti: Moderaterna
E-post: roger.stalbrand@public.nybro.se

Storm Lennart

Ersättare → KommunfullmäktigeErsättare → ÖverförmyndarnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: lennart.storm@public.nybro.se

Svanström Mikael

Ledamot → KommunfullmäktigeVice ordförande → KommunstyrelsenVice ordförande → Kommunstyrelsens arbetsutskottVice ordförande → Nybro Kommunbolag ABVice ordförande → KrisledningsnämndenErsättare → AB Nybro BrunnErsättare → Nybro Bostads ABParti: Socialdemokraterna
E-post: mikael.svanstrom@public.nybro.se

Svedin Johnny

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KommunstyrelsenLedamot → OmsorgsnämndenErsättare → ValnämndenParti: Sverigedemokraterna
E-post: johnny.svedin@public.nybro.se

Svedin Harriet

Ersättare → Individ- och familjenämndenErsättare → KommunfullmäktigeParti: Sverigedemokraterna
E-post: Harriet.Svedin@public.nybro.se

Svensson Anders

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → KommunstyrelsenParti: Vänsterpartiet
E-post: anders.j.svensson@public.nybro.se

Svensson Magnus

Ersättare → OmsorgsnämndenParti: Centerpartiet
E-post: magnus.svensson@public.nybro.se

Täck Jenny

Ersättare → Individ- och familjenämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: jenny.tack@public.nybro.se

Tagesson Torgny

Ersättare → OmsorgsnämndenParti: Sverigedemokraterna
E-post: torgny.tagesson@public.nybro.se

Tobiasson Myrthel

Ersättare → KommunfullmäktigeLedamot → OmsorgsnämndenParti: Kristdemokraterna
E-post: myrthel.tobiasson@public.nybro.se

Vejrum Michael

Ersättare → KommunfullmäktigeErsättare → ValnämndenErsättare → KommunstyrelsenParti: Socialdemokraterna
E-post: michael.vejrum@public.nybro.se

Vukasovic Angelo

Ledamot → KommunfullmäktigeParti: Sverigedemokraterna
E-post: angelo.vukasovic@public.nybro.se

Wedell Christer

Ledamot → SamhällsbyggnadsnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: christer.wedell@public.nybro.se

Relaterat: Webbsida för: Förtroendevalda – kontakt

Politik

  Nybroförslaget

Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan rösta och lämna förslag.

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Sammanträdesdagar

Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare.

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Så styrs kommunen 2019-2022

Alliansen fick flest röster i valet 2018 och Christina Davidson (C) blev vald till kommunstyrelsens ordförande. I Alliansen samarbetar Centerpartiet, [...]

  Ungdomsrådet i Nybro kommun

Nybro Ungdomsråd är instiftat av Kommunfullmäktige och finns för att stärka ungas delaktighet och för att bredda perspektiven för beslutsfattare [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]