Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också information om hur beslut kan överklagas.

 Kallelser och protokoll från kommunfullmäktige

 Hur överklagar jag ett beslut?

Anslagsbevis

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-03-24
Justeringsdatum: 2020-04-01
Anslagsdatum: 2020-04-02
Datum för borttagning: 2020-04-28
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Nybro kommunhus Balder

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-03-26
Justeringsdatum: 2020-03-31
Anslagsdatum: 2020-04-01
Datum för borttagning: 2020-04-27
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Nybro kommunhus Balder

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2020-03-23
Justeringsdatum: 2020-03-30
Anslagsdatum: 2020-03-31
Datum för borttagning: 2020-04-27
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-03-19
Justeringsdatum: 2020-03-26
Anslagsdatum: 2020-03-27
Datum för borttagning: 2020-04-21
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-03-17
Justeringsdatum: 2020-03-24
Anslagsdatum: 2020-03-25
Datum för borttagning: 2020-04-16
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Omsorgsförvaltningen, förvaltningshuset Nybro

Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum: 2020-03-17
Justeringsdatum: 2020-03-24
Anslagsdatum: 2020-03-25
Datum för borttagning: 2020-04-16
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Nybro kommunhus Balder

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2020-03-16
Justeringsdatum: 2020-03-23
Anslagsdatum: 2020-03-24
Datum för borttagning: 2020-04-20
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-03-11
Justeringsdatum: 2020-03-18
Anslagsdatum: 2020-03-19
Datum för borttagning: 2020-04-09
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-03-11
Justeringsdatum: 2020-03-11
Anslagsdatum: 2020-03-11
Datum för borttagning: 2020-04-22
Dokument: Sammanträdesprotokoll (omedelbart justerad) - Coronavirus covid-19, § 33.2020
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-06 | skapad: 2017-12-06

Politik

  Protokoll & Kallelser

2019 - Kommunstyrelsens register - PDF (354 KB Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt [...]

  Sammanträdesdagar

Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2019.

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Nybroförslaget

Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan lämna förslag och rösta på andras förslag.

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Så styrs kommunen 2019-2022

Alliansen fick flest röster i valet 2018 och Christina Davidson (C) blev vald till kommunstyrelsens ordförande. I Alliansen samarbetar Centerpartiet, [...]

  Ungdomsrådet i Nybro kommun!

Nybro Ungdomsråd är instiftat av Kommunfullmäktige och finns för att stärka ungas delaktighet och för att bredda perspektiven för beslutsfattare [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]