Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också information om hur beslut kan överklagas.

 Kallelser och protokoll från kommunfullmäktige

 Hur överklagar jag ett beslut?

Anslagsbevis

Individ- och familjenämnden

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-05-14
Justeringsdatum: 2019-05-21
Anslagsdatum: 2019-05-21
Datum för borttagning: 2019-06-12
Förvaringsplats för protokollet: Individ- och familjeförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-05-15
Justeringsdatum: 2019-05-22
Anslagsdatum: 2019-05-22
Datum för borttagning: 2019-06-17
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Omsorgsnämnden

Dokument:  Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-05-07
Justeringsdatum: 2019-05-14
Anslagsdatum: 2019-05-14
Datum för borttagning: 2019-06-10
Förvaringsplats för protokollet: Omsorgsförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Lärandenämnden

Dokument:  Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-05-02
Justeringsdatum: 2019-05-08
Anslagsdatum: 2019-05-08
Datum för borttagning: 2019-05-31
Förvaringsplats för protokollet: Lärande- och kulturförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Valnämnden

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-04-26
Justeringsdatum: 2019-05-03
Anslagsdatum: 2019-05-03
Datum för borttagning: 2019-05-27
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Kulturnämnden

Dokument:  Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-04-29
Justeringsdatum: 2019-05-06
Anslagsdatum: 2019-05-06
Datum för borttagning: 2019-05-28
Förvaringsplats för protokollet: Lärande- och kulturförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Överförmyndarnämnden

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-04-25
Justeringsdatum: 2019-05-02
Anslagsdatum: 2019-05-02
Datum för borttagning: 2019-05-24
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Samhällsbyggnadsnämnden

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-04-24
Justeringsdatum: 2019-04-30
Anslagsdatum: 2019-05-02
Datum för borttagning: 2019-05-28
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Datum för publicering | ändrad: 2019-05-23 | skapad: 2017-12-06
Webbredaktör: Milanka Maksimovic | milanka.maksimovic@nybro.se
Id: inlägg: 5714 - kategori: 55

Politik

  Förtroendevalda - kontakt

Här hittar kontaktuppgifter för alla förtroendevalda i Nybro kommuns nämnder och styrelse. Förteckning över förtroendevalda 2019-2022 - PDF

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Kommunfullmäktige 18 mars

Nästa kommunfullmäktige: Måndag 18 mars kl. 18. Som vanligt på Kristallen där mötet inleds med en frågestund från allmänheten. Kan [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Så styrs kommunen 2019-2022

Alliansen fick flest röster i valet 2018 och Christina Davidson (C) blev vald till kommunstyrelsens ordförande. I Alliansen samarbetar Centerpartiet, [...]

  Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2019 Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2019. Om du [...]

  Val till Europaparlamentet 2019

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Här hittar du information om hur du kan rösta i Nybro kommun samt länkar vidare till mer information från Valmyndigheten och Riksdagen.

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

  Politisk organisation

Här hittar du information om vem som gör vad på det politiska planet i Nybro kommun. Kommunfullmäktige styr kommunen Kommunfullmäktige [...]

  Ungdomsråd

Är du mellan 13-23 år och bor i Nybro kommun? Stört dig på att inget händer? Att du inte kan [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]