Kommunens vision & mål

År 2011 slog kommunfullmäktige fast följande vision för Nybro kommun som sträcker sig fram till 2030.

Vision 2030 – med sikte på 25 000

Nybro kommun har 25 000 invånare och är centrum i Glasriket mellan Kalmar och Växjö. Hela Nybro kommun kännetecknas av hållbarhet i alla avseenden – ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt. 

Nybro kommuns mål

Kopplat till visionen finns följande fem beslutade fullmäktigemål:

  1. All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad
  2. Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling
  3. Företagarna ska uppleva att Nybro är en attraktiv kommun att verka i
  4. Medborgarna ska uppleva att Nybro är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i
  5. Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete och alla projekt som genomförs i Nybro kommun.

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-24 | skapad: 2014-11-20
Webbredaktör: Anders Jonasson | anders.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 1852 - kategori: 54

Om kommunen

  Fakta om Nybro kommun

Nybro kommun är en framåtsträvande kommun i det småländska Glasriket med strax över 20 000 invånare. Nybro har ett unikt [...]

  Kommunens vision & mål

År 2011 slog kommunfullmäktige fast följande vision för Nybro kommun som sträcker sig fram till 2030. Vision 2030 - med [...]

  Press- och informationsmaterial

Kommunkarta Här kan du ladda ner Nybro kommunkarta från Kartguiden. Nybro-kommun-karta - PDF-fil (6 MB)   Nybro kommuns logotyp (klicka [...]

  Borgerlig vigsel

Det är kommunen som ansvarar för de borgerliga vigslarna. Du kan välja mellan att ha vigseln hos oss på kommunhuset [...]

  Nybro kommuns diarier

Regeln är att alla allmänna handlingar som kommer in till kommunens förvaltningar ska registreras (diarieföras). Styrelsen och nämnderna ska ha [...]