Kommunens vision & mål

Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut om ny vision för framtidens Nybro. Visionen bottnar i en stark framtidstro och vill förstärka den drivkraft, framåtanda och stolthet som finns. Visionen omfattar hela Nybro kommun både tätort och landsbygd. Och alla i kommunen, såväl invånare som medarbetare eller företagare har en viktig roll i att vi når visionen.

Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande
bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro

Nybro kommun växer när människor känner trygghet och får möjlighet till framgång.

I ett större Nybro med fler invånare frodas företagande, föreningsliv och samhällsengagemang där fler är delaktiga.

I ett större Nybro vågar människor vara nyfikna, nytänkande och generösa. Med en gemenskap djupt rotad i bygdens historia, tradition och natur har vi styrkan och stoltheten att bjuda in världen runt oss.

Perspektiv
•Tillväxt
•Hållbarhet
•Gemenskap

Tillsammans bygger vi en bro till ett större Nybro. Beslut, ställningstagande och förhållningssätt ska gynna tillväxt, hållbarhet och gemenskap i Nybro kommun.

Nybro kommuns mål

  • All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad.
  • Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling.
  • Medborgarna ska uppleva att Nybro är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i.
  • Företagarna ska uppleva att Nybro är en attraktiv kommun att verka i
  • Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete och alla projekt som genomförs i Nybro kommun.

Datum för publicering | ändrad: 2018-09-11 | skapad: 2018-01-09
Webbredaktör: Anette Gustavsson | anette.gustavsson@nybro.se
Id: inlägg: 1852 - kategori: 54

Om kommunen

  Fakta om Nybro kommun

Nybro kommun är en framåtsträvande kommun i det småländska Glasriket med strax över 20 000 invånare. Nybro har ett unikt [...]

  Kommunens vision & mål

Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut om ny vision för framtidens Nybro. Visionen bottnar i en stark framtidstro och [...]

  Press- och informationsmaterial

Kommunkarta Här kan du ladda ner Nybro kommunkarta från Kartguiden. Nybro-kommun-karta - PDF-fil (6 MB)   Nybro kommuns logotyp (klicka [...]

  Borgerlig vigsel

Observera! Mellan vecka 28-32 går det inte att boka vigsel på grund av semester. Gäller ej vigslar som redan är [...]

  Nybro kommuns diarier

Regeln är att alla allmänna handlingar som kommer in till kommunens förvaltningar ska registreras (diarieföras). Styrelsen och nämnderna ska ha [...]