Svartbäcksmåla – en av Sveriges tre bästa skidanläggningar

Svartbäcksmåla har än en gång stuckit ut hakan och skidanläggningen har av SLAO, Svenska Skidanläggningars organisation, blivit utnämnd till en av Sveriges tre bästa skidanläggningar. Utnämningen grundar sig på ett engagemang för att utveckla branschen och är ett kvitto på det långsiktiga goda arbete som Slalomklubben bedriver i Svartbäcksmåla. Förutom Svartsbäcksmåla var också Hemavan och Stöten i Sälen nominerade. Hemavan utsågs till den bästa skidanläggningen.

Nybro Slalomklubb startade 1978 och har i 40 år erbjudit barn, unga och äldre ett attraktivt skidområde som spridit såväl glädje som friluftsliv. Föreningens framgång bygger mycket på ett långsiktigt arbete med stort engagemang och ideella krafter.

SLAO:s nominering: Med ett geografiskt läge, i ett område där fjällen bara syns i människors minne, levererar Svartbäcksmåla år efter år en livskraftig skidanläggning i gott samarbete med Nybro kommun. Tack vare sin satsning på vidareutbildning av ledare kan de återigen erbjuda skidskola. I år när anläggningen fyller 40 år är det många som haft Svartbäcksmåla som inkörsporten till sin skidåkning.

– Slalomklubben har på ett klokt sätt utvecklat skidanläggningens alla delar och den betyder enormt mycket för barn och ungdomar både från vår egen och andra närliggande kommuner, säger Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande

– Ett bevis på det imponerande arbete som genomförs är att endast en vinter har klubben inte kunnat erbjuda en anläggning i drift, tänk vilken snö- och skidglädje klubben medverkar till.

Kontaktperson: Christina Davidson, 070-553 21 70

Datum för publicering | ändrad: 2019-08-01 | skapad: 2018-05-18

Pressmeddelanden

  Polisens trygghetsundersökning 2019

Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Smaka på världen

Nu är datumet spikat för årets upplaga av Smaka på världen. Boka in den 7 juni kl. 15.00 till 19.00 [...]

  Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.