Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön oas på ca 850 m². Invigningen av nya stadshusplanen sker fredag den 26 klockan 14 av Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars-Gunnar Hellström. 

– Stadshusplan blir en mötesplats för våra invånare och besökare där man kan njuta och koppla av och det finns sittgrupper som gör det möjligt att träffas över en fika eller bara pusta ut, säger Lars-Gunnar Hellström (C), Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

I Stadshusplan finns en drift- och hållbarhetstanke där eget brunnsvatten utan processat dricksvatten förser växterna med vatten från ett underjordiskt bevattningssystem.

– Stadshusplans tidigare geometriska utformning med gångstråk, halvrund mitt och upphöjd kulle, blev utgångspunkten för planeringen 2018, säger Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare som också formgivit platsen.

Det nyrenoverade konstverket ”Glas i centrum” omgärdas av belysta träd och utemöbler samt vegetationsklädda kullar. Markbeläggningens färgskala i och kring konstverket går efter stadsvapnet som även kan ses på stadshusets fasad intill. Ett nytt gångstråk som ökar tillgängligheten söderifrån mot Glas i centrum, binder ihop Ljungdahlsparken med Stadshusplan.

Två storvuxna almar och två svarttallar behålls på platsen. Planteringarna är organiserade efter kvarter och har en städsegrön klippt ram av idegran, en stomme av japanska körsbär, ett vegetationstäcke av azaleor och prydnadsgräs samt åtta kvarter med perenner. En del kvarter har upphöjda planteringar, vilket kan associeras till kommunens ryggåsar i landskapet. Ytorna med perenner innehåller 26 olika fleråriga örter, gräs och blomsterlökar som är komponerade efter ett halvtorrt klimat med en färgskala i vitt, silvergrått, rött, lime och blått. Blomningen och bladens färger samspelar med varandra från tidig vår till sen höst.

Välkommen till invigning av Stadshusplan fredag den 26 oktober klockan 14.

Vid frågor kontakta:
Lars-Gunnar Hellström, 070-649 58 72
Thomas Bergström, 0481-453 44

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-01 | skapad: 2018-10-22

Pressmeddelanden

  Polisens trygghetsundersökning 2019

Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.