Trygghetsarbetet fortsätter med ny samverkansöverenskommelse

Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro förnyar sin samverkansöverenskommelse för att öka tryggheten och stärka det brottsförebyggande arbetet. Genom avtalet stärks en redan tät samverkan mellan kommunen och polisen med målet att minska brottsligheten och öka tryggheten i Nybro.

Under hösten kommer en ny samverkansöverenskommelse att tas fram och redan nu har medborgarna i Nybro har möjlighet att via enkät ge sin bild av trygghet i Nybro.  Enkäten hittas på nybro.se och på polisens facebooksida. Sedan tidigare finns en samverkansöverenskommelse mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro och under våren 2018 gavs det andra medborgarlöftet till medborgare i Nybro kommun.

Den nya samverkansöverenskommelsen som sluts under januari skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete och förtydligas och fördjupas med medborgarlöfte. Överenskommelsen underlättar samordningen av resurser samt kunskaps-och informationsdelning med målet om ett effektivare arbete för att minska brottsligheten och öka tryggheten för kommunens invånare.

Målet är att ytterligare stärka samarbetet och tryggheten i hela kommunen för ökad trygghet.

– Oavsett tid på dygnet och oavsett miljö ska vi alla kunna vistas i ett tryggt Nybro, säger Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande.

– Att kunna känna sig trygg i samhället är viktigt och genom avtalet stärker vi en redan tät samverkan, säger Malena Grann, Nybro lokalpolisområdeschef.

Uppföljning av samverkansavtal och medborgalöftet sker kontinuerligt vid de lokala brottförebyggande rådets möten.

Kontaktpersoner:
Christina Davidson, 070-553 21 70
Malena Grann, 010-56 23 181

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2018-10-10

Pressmeddelanden

  Polisens trygghetsundersökning 2019

Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Smaka på världen

Nu är datumet spikat för årets upplaga av Smaka på världen. Boka in den 7 juni kl. 15.00 till 19.00 [...]

  Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.