Olämpligt bemötande

Omsorgsförvaltningen har gjort en anmälan med anledning av att personal på ett särskilt boende har agerat olämpligt mot boende.  Förvaltningen tar anmälan på största allvar och har skyndsamt påbörjat arbetet med att utreda händelsen samt att vidta åtgärder för att detta inte ska hända igen.

Två anställda är för närvarande befriade från sitt arbete och direkt efter händelsen har en omfattande utredning påbörjats.

Anhöriga till berörda omsorgstagare är underrättade.

-Vi sätter alltid våra omsorgstagare först. Denna händelse är prioriterad och tillsammans med utredningen jobbar vi vidare med vår värdegrund där fokus ligger på bemötande, säger Monica Antonsson, verksamhetschef för särskilt boende.

– Detta är inte acceptabelt.

Händelsen kommer att anmälas som en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Fotnot:

Lex Sarah

Lex Sarah gäller bland annat inom vård- och omsorgsförvaltningen. Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska

  • anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten
  • den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet  utan dröjsmål
  • den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

För mer information: :
Monica Antonsson, verksamhetschef särskilt boende, monica.antonsson@nybro.se, 0481-45 360
Mia Hellström, enhetschef, mia.hellstrom@nybro.se, 0481-45 411

Datum för publicering | skapad: 2018-10-04
Webbredaktör: Inger Rydbrink | Inger.Rydbrink@nybro.se
Id: inlägg: 6560 - kategori: 474

Pressmeddelanden

  Pusta ut på nya Stadshusplan

Glas i centrum som är gjord av Vicke Lindstrand invigdes 1968 har nu renoverats och återuppstått tillsammans med en grön [...]

  Olämpligt bemötande

Omsorgsförvaltningen har gjort en anmälan med anledning av att personal på ett särskilt boende har agerat olämpligt mot boende. Förvaltningen [...]

  Nybro kommun i toppen av nöjda kunder - livsmedelskontroll

Nybro kommuns livsmedelskontroll har ökat i kundnöjdindex från 67 till 81. Det innebär en rankning som nummer 17 i Sverige. Resultatet visar också att myndighetsövningen har förbättrats även totalt. År 2013 var index 62 och nu har vi ökat till index 75, vilket innebär ett resultat klart över riksgenomsnittet. Bakom ökningen ligger bättre betyg för kommunernas bemötande, effektivitet och information.

  Kulturen sätts högt upp på agendan

Efter utvärdering av nuvarande kulturutskott tog kommunstyrelsen i dag den 23 april beslut om att till kommunfullmäktige lämna förslag om att inrätta en ny kulturnämnd. Att satsa på kulturfrågor är för kommunen en viktig framgångs- och tillväxtfaktor.

  Trygghetsarbetet fortsätter med nytt medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en utveckling av samverkansöverenskommelsen som finns mellan Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro. Löftet skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande säkerhetsarbete. I årets medborgarlöfte förtydligas och fördjupas det redan pågående samarbetet för barn och ungdomars fortsatta trygghet.

  Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nybro kommuns största affär

I dag, tisdag den 3 april , genomfördes ägarskifte från Nybro kommun till AB Nybro Brunn som avsåg 37 fastigheter och 4 fastigheter till Nybro Bostad AB, till bokfört värde på 447 mnkr. Ägarskiftet innebär en gemensam fastighetsorganisation i ett kommunägt bolag med de fördelar det innebär.